ESG-ohjelmamme luo perustan vastuulliseen toimintaan, johon olemme sitoutuneet. Periaatteidemme mukaisesti huomioimme toimintamme vaikutukset ympäristöön, kannamme sosiaalisen vastuumme ja hoidamme hallintomme vastuullisesti.

Ympäristö

Haluamme minimoida toimintamme haitalliset vaikutukset ja kehittää ratkaisuja, jotka suojelevat maaperää, vesistöjä, ilmaa ja biodiversiteettiä.

Sosiaalinen vastuu

Työturvallisuus on ensimmäinen prioriteettimme. Haluamme yhteistyökumppaneiden ja työntekijöidemme palaavan töistään turvallisesti, ja tavoitteenamme on harjoittaa toimintaa tapaturmitta.

Paikallisyhteistyö ja lähialueen elinvoimaisuuden säilyttäminen

Haluamme tehdä yhteistyötä paikallisten asukkaiden, elinkeinonharjoittajien ja muiden keskeisten toimijoiden kanssa. Paikallisuus on meille merkittävä kriteeri yhteistyökumppaneiden valintaprosessissa.

Hyvä hallinto

Vastuulliset toimitusketjut kuuluvat toimintaperiaatteisiimme. Olemme sitoutuneet kohtelemaan tavarantoimittajiamme ja kumppaneitamme kunnioittavasti sekä eettisesti. Periaatteidemme mukaisesti toimimme sellaisten kumppaneiden kanssa, jotka noudattavat lainsäädäntöä ja eettisiä toimintaperiaatteitamme. Priorisoimme kaupankäyntiä paikallisten tavarantoimittajien kanssa, mikä myös vähentää toimitusketjun häiriöihin liittyviä riskejä.