Pääsisältöön
Pääsisältöön

Johdon osakkeet

Endomines Finland Oyj on määritellyt markkinoiden väärinkäyttöasetuksen mukaisiksi johtotehtävissä toimiviksi henkilöiksi hallituksen ja johtoryhmän jäsenet (mukaan lukien toimitusjohtaja). Johdon osakeomistukset ovat saatavilla alla olevassa taulukossa, joka päivitetään johtohenkilöiden liiketoimi-ilmoitusten perusteella.

Suljettu ajanjakso

Markkinoiden väärinkäyttöasetuksen mukaisesti Endominesin hallituksen ja johtoryhmän jäsenet eivät saa suoraan tai välillisesti käydä kauppaa yhtiön rahoitusvälineillä omaan tai kolmannen osapuolen lukuun suljetun ikkunan aikana. Lisäksi yhtiön taloudellisten raporttien valmisteluun osallistuva henkilö sekä muut yhtiön määrittelemät henkilöt eivät saa suoraan tai välillisesti käydä kauppaa yhtiön rahoitusvälineillä omaan tai kolmannen osapuolen lukuun suljetun ikkunan aikana (ns. laajennettu suljettu ikkuna).

Suljettu ikkuna alkaa 30 päivää ennen tilinpäätöstiedotteen, tai puolivuotiskatsauksen julkistamispäivää ja päättyy 24 tuntia julkistamisen jälkeen. Muina ajankohtina kaupankäynti yhtiön rahoitusvälineillä on sallittua edellyttäen, ettei henkilö ole kyseisenä ajankohtana merkittynä hankekohtaiseen sisäpiiriluetteloon tai hänellä ei muutoin ole hallussaan sisäpiiritietoa.