Pääsisältöön
Pääsisältöön

Rahoi­tus­a­se­ma

Yhtiön strategisten tavoitteiden toteuttaminen malminetsinnässä sekä tuotannon kasvattamisessa edellyttää rahoituksen saatavuutta. Hallitus ja johto suunnittelevat ja kartoittavat aktiivisesti uusia rahoitusjärjestelyjä, jotta yhtiöllä on hyvät mahdollisuudet toteuttaa kasvustrategiaansa sekä turvata toimintansa mahdollisesti muuttuvissa olosuhteissa.

Endomines on toteuttanut vuoden 2022 aikana merkittäviä rahoituksia sekä uudelleen rahoituksia vaihtovelkakirjalainoilla sekä osakeanneilla. Vaihtovelkakirjalainojen konvertointi osakkeiksi sekä osakeantien pääoma on vahvistanut merkittävästi yhtiön tasetta. Vuoden 2022 aikana toteutettiin myös olemassa olevien lainojen pidennys, että ne ovat lähes kokonaan pitkäaikaisia ja erääntyvät vuoden 2024 toisella vuosipuoliskolla.

Liikkeeseenlasketut velkainstrumentit

Vaihtovelkakirjalainat suomalaisilta sijoittajilta

Endomines sopi vuonna 2022 suomalaisten sijoittajien kanssa useammassa erässä rahoitusjärjestelystä, joilla kerättiin uusia varoja yhteensä 6,2 MEUR.

Vuoden 2022 aikana sovittiin vuonna 2021 toteutettujen VVK-lainojen pidennyksistä. Vaihtovelkakirja lainat erääntyvät 2024 lukuun ottamatta 2023 erääntyvää 0,1 MEUR osuutta. Lainan vuosikorko on 10 %. Lainanantajilla on oikeus konvertoida laina kokonaan tai osittain Endomines osakkeiksi. Lisätietoja veloista on liitetiedossa.

Joulukuussa järjestetyn listautumisannin yhteydessä vaihtovelkakirjalainoja konvertoitiin osakkeiksi 9,0 MEUR määrä. 31.12.2022 yhtiöllä oli suomalaisten sijoittajien vaihtovelkakirjoja yhteensä 10,6 MEUR.

LDA Capital Limited -rahoitus

Endomines sopi vuonna 2021 LDA Capital Limitedin kanssa yhteissummaltaan 14 miljoonan euron rahoitusjärjestelystä, josta tiedotettiin 8.5.2021. Varsinainen yhtiökokous hyväksyi rahoitusjärjestelyn 10.6.2021. Rahoitusjärjestely kattaa yhteissummaltaan 8 miljoonan euron myyntioptiosopimuksen, josta osa toteutui vuonna 2021, sekä yhteissummaltaan 6 miljoonan euron vaihtovelkakirjalainasopimuksen, josta osa toteutui vuonna 2022 sekä katsauskauden jälkeen tammikuussa 2023 sekä maaliskuussa 2023. Lisätietoja tästä rahoitusjärjestelystä on seuraavassa.

LDA vaihtovelkakirjalainat

Yhtiö nosti yhteensä 2,6 MEUR vaihtovelkakirjalainoja vuoden 2022 aikana, jotka LDA konvertoi osakkeiksi kokonaan vuoden 2022 aikana sopimusehtojen mukaisesti. Katsauskauden jälkeen tammikuussa 2023 LDA käytti sijoitusoptionsa ja tarjosi vaihtovelkakirjalainan yhtiölle. Yhtiö vastaanotti sijoittajan pyynnön (Investor Call Notice) vaihtovelkakirjalainojen suunnatusta liikkeellelaskusta seuraavasti: ensimmäinen erä, 1,0 miljoonaa euroa toteutui tammikuussa 2023 ja Seuraavat erät, yhteensä korkeintaan 2,4 miljoonaa euroa, sijoittaja voi toteuttaa ehdollisena lainasopimukselle. Vaihtovelkakirjalainasopimuksen mukaisesti vaihtohinta vastaa 85 prosenttia yhtiön osakkeen päivittäisestä volyymilla painotetusta keskihinnasta Nasdaq Helsingissä edeltävän 15 kaupankäyntipäivän aikana ennen muuntopyynnön päivää.

LDA Myyntioptiot

Yhtiöllä on optio ja oikeus laskea liikkeeseen uusia osakkeita, jotka LDA Capital on sitoutunut merkitsemään sopimusehtojen mukaisesti. Myyntioptiosopimuksen kokonaissumma on 8 miljoonaa euroa, joka osin on toteutettu vuoden 2021 aikana. Vuoden 2022 aikana yhtiö ei ole toteuttanut Uusien osakkeiden merkinnän ajankohdasta ja merkittävästä määrästä päättää Endomines. Lunastusoptioiden maksimimäärä ja alimpien lunastusjaksojen väli määräytyy kuitenkin Endominesin osakkeiden kaupankäyntimäärän perusteella. Myyntioptioita käytettäessä uusia osakkeita on oikeus merkitä muuntokurssilla, joka vastaa 90 % yhtiön osakkeen vaihtomäärällä painotetusta keskihinnasta 30 päivän hinnoittelujaksolla (90 %, 30-day VWAP).

Warrantit

Yhtiö laski rahoitusjärjestelyn yhteydessä liikkeeseen 14 000 000 optiota, joista jokainen oikeuttaa haltijansa merkitsemään yhden osakkeen yhtiössä ennen 2022 toteutettua 40:1 reverse split-osakkeiden yhdistämistä. Warrattien kohteena oleva osakemäärä muuttui reverse splitin jälkeen vastaavasti. Osakeoptiot laskettiin liikkeeseen osakkeenomistajien merkintäetuoikeudesta poiketen LDA Capitalille sekä vastikkeetta. Optioilla merkittyjen uusien osakkeiden merkintähinta vastaa 135 % yhtiön osakkeen vaihtomäärällä painotetusta keskihinnasta vuoden 2021 yhtiökokouspäivää edeltävältä 10 kaupankäyntipäivältä.