Pääsisältöön
Pääsisältöön

Vastuul­li­suus


Vastuullisesti tuotettua kotimaista kultaa – Pampalosta

Vastuullisuusvisiomme

Haluamme olla alan johtavien yhtiöiden joukossa vastuullisen ja kestävän kaivostoiminnan harjoittamisessa ja jatkuvassa kehittämisessä. Haluamme olla sijoittajillemme vastuullisuuden standardit täyttävä, tuottava sijoituskohde, ja työntekijöillemme työnantaja, joka ei ainoastaan täytä, vaan jopa ylittää odotukset. Haluamme työntekijöidemme tuntevan ylpeyttä siitä, että ovat meillä töissä. Oma henkilökuntamme on paras brändilähettiläämme.

ESG-vastuullisuusperiaatteiden sisällyttäminen kaivostoimintaan

Rakennamme kestävää kaivostoimintaa huomioimalla ja minimoimalla liiketoimintamme vaikutukset ympäristöön ja ihmisiin. Olemme määritelleet vastuulliselle liiketoiminnallemme olennaiset painopistealueet, mitä lähdemme vuoden 2023 aikana mittaamaan ja raportoimaan, tavoitteenamme kertoa läpinäkyvästi toimintamme vaikutuksista ympäristöömme ja sidosryhmiimme. 

Vastuullisuusohjelmamme painopisteet:

  1. Vastuu ympäristöstä
  2. Vastuu ihmisistä
  3. Sidosryhmäyhteistyö paikallisyhteisöjen kanssa
  4. Hyvä hallinto

Mittaustulokset:

Pampalon hiilidioksidipäästöt vuositasolla:

Koko vuosi 2022: 6722 per tCO2e

Kvartaalin CO2e päästöt:

Q1 / 2023 = 2126 per tCO2e

Veden kierrätysprosentti:

Q1/2022 = 100 % eli ei kaivospiirin ulkopuolelta otettua vettä

LTI-rate:

Q1: 7,0

Vastuu ympäris­tös­tä

Tunnistamme toimintamme vaikutukset ympäristöön. Pyrimme minimoimaan toimintamme haitallisia vaikutuksia ja kehitämme ratkaisuja, jotka suojelevat maaperää, vettä, ilmaa ja luonnon monimuotoisuutta.

Lue lisää ympäristövastuusta

Vastuu ihmisis­tä

Työturvallisuus on ykkösprioriteettimme ja teemme jatkuvasti töitä turvallisuuden parantamiseksi kaivoksillamme. Mittaamme työntekijöidemme työhyvinvointia ja kehitämme kulttuuriamme havaintojen perusteella. Endominesilla työhyvinvointia on luomassa koko työyhteisö – hyvä työpaikka tehdään yhdessä.

Lue lisää sosiaalisesta vastuusta

Yhteis­työ paikal­li­syh­tei­sö­jen kanssa

Sidosryhmäyhteistyön tavoitteena on rakentaa luottamusta ja avoimuutta Endominesin ja sidosryhmiemme välille, tarkoituksena sujuvoittaa yhteistyötä ja liiketoimintamme kehitystä.

Lue lisää paikallisesta yhteistyöstä

Hyvä hallin­to

Hyvällä hallinnoinnilla määritetään yrityksen hallintotapa, tarkoittaen niitä sääntöjä, käytäntöjä ja kulttuuria, joiden perusteella yhtiö toimii. Hyvä hallinto on luo ennustettavuutta ja varmuutta liiketoimintaan.

Hyvän hallinnon periaatteet