Pääsisältöön
Pääsisältöön

Vastuul­li­suus


Vastuullisesti tuotettua kotimaista kultaa – Pampalosta

Vastuullisuusvisiomme

Haluamme olla alan johtavien yhtiöiden joukossa vastuullisen ja kestävän kaivostoiminnan harjoittamisessa ja jatkuvassa kehittämisessä. Haluamme olla sijoittajillemme vastuullisuuden standardit täyttävä, tuottava sijoituskohde, ja työntekijöillemme työnantaja, joka ei ainoastaan täytä, vaan jopa ylittää odotukset. Haluamme työntekijöidemme tuntevan ylpeyttä siitä, että ovat meillä töissä. Oma henkilökuntamme on paras brändilähettiläämme.

ESG-vastuullisuusperiaatteiden sisällyttäminen kaivostoimintaan

Rakennamme kestävää kaivostoimintaa huomioimalla ja minimoimalla liiketoimintamme vaikutukset ympäristöön ja ihmisiin. Olemme määritelleet vastuulliselle liiketoiminnallemme olennaiset painopistealueet, mitä lähdemme vuoden 2023 aikana mittaamaan ja raportoimaan, tavoitteenamme kertoa läpinäkyvästi toimintamme vaikutuksista ympäristöömme ja sidosryhmiimme. 

Vastuullisuusohjelmamme painopisteet:

  1. Vastuu ympäristöstä
  2. Vastuu ihmisistä
  3. Sidosryhmäyhteistyö paikallisyhteisöjen kanssa
  4. Hyvä hallinto

Vastuullisen toiminnan mittarit

Ympäristö

1. CO2-päästöt t per unssi tuotettua kultaa

Tavoite pienentää CO2-päästöjämme (Scope 1 sekä Scope 2) vuosittain 5 %.

Toimenpiteet vaiheittainen siirtyminen biopolttoaineiden ja uusiutuvan sähkön käyttöön.

Tilanne

Tuotetun kultaunssin hiilidioksidipäästön tunnusluku (tCO2e/oz)
2022
Koko vuosi: 0,71
2023
Q1: 0,54
Q2: 0,42

2. Prosessiveden kierrätysprosentti

Tavoite ylläpitää tuotannon suljettu vesikierto.

Toimenpiteet prosessiveden suljetun kierron ylläpito ja valvonta.

Tilanne Suljetun veden kierrätysprosentti 100 %.

3. Kaivoksen elinkaaren hallintasuunnitelma

Tavoite ylläpitää ajantasaiset suunnitelmat kaikkien yhtiön omistuksessa olevien kaivosalueiden osalta.

Toimenpiteet suunnitelma tarkennetaan ja päivitetään säännöllisin väliajoin toiminnan edetessä.

Tilanne suunnitelma päivitetään vuonna 2023.

Sosiaalinen vastuu

1. Työturvallisuus

Tavoite nollatoleranssi työtapaturmissa.

Toimenpiteet LTI-luvun seuranta, henkilökunnan ja kumppaniyritysten turvallisuuskoulutukset, code of

conduct, minkä mukaisesti kunnioitamme ihmisoikeuksia ja työoikeuksia, ja edellytämme tätä myös

yhteistyökumppaneiltamme.

Tilanne 2 yhtiön urakoitsijalle sattunutta, poissaoloon johtanutta lievää tapaturmaa.

LTIFR Rullaava 12 kk keskimäärin
H1/2022 8,4
H1/2023 11,8
LTIFR laskukaava: jokaista miljoonaa työtuntia kohti sattuneet menetetyn työajan tapaturmat.

2. Työtyytyväisyys

Tavoite säilyttää työtyytyväisyysparametrit määritellyllä tasolla.

Toimenpiteet tarvittaessa kehittämiskohteiden mukaisesti.

Tilanne työtyytyväisyystutkimus vuodelle 2023 tehty.

3. Sidosryhmäyhteistyö ja avoimuus

Tavoite ajantasainen tiedottaminen, sekä paikallisyhteistyön kehittäminen ja tukeminen.

Toimenpiteet tiedottamiskäytännöt verkkosivujen ja LinkedIn-kanavan kautta, tiedotustilaisuudet

kaivosalueella, alueen nuorten sponsorointi ja sekä paikallisen koulun kautta erilaisten taitojen oppimisen

tukeminen esimerkiksi stipendien avulla. Henkilökunnan työtyytyväisyystutkimukset vuosittain.

Tilanne tiedotustilaisuus Pampalossa kesäkuussa, toimivat tiedottamisen alustat ja käytännöt olemassa,

sponsorointisopimus paikallisen urheiluseuran kanssa, yhteistyö koulun kanssa.

Hallinto

Tavoite ajan tasalla oleva operatiivinen riskienhallintasuunnitelma.

Toimenpiteet yrityksen riskien arviointi vuonna 2023.

Tilanne käynnissä.

Tavoite vuorovaikutuksen kehittäminen sidosryhmien kanssa.

Toimenpiteet jatkuva aktiivinen viestintä.

Tilanne tiedottamiskäytännöt verkkosivujen ja LinkedIn-kanavan kautta, tiedotustilaisuudet.

Vastuu ympäris­tös­tä

Tunnistamme toimintamme vaikutukset ympäristöön. Pyrimme minimoimaan toimintamme haitallisia vaikutuksia ja kehitämme ratkaisuja, jotka suojelevat maaperää, vettä, ilmaa ja luonnon monimuotoisuutta.

Lue lisää ympäristövastuusta

Vastuu ihmisis­tä

Työturvallisuus on ykkösprioriteettimme ja teemme jatkuvasti töitä turvallisuuden parantamiseksi kaivoksillamme. Mittaamme työntekijöidemme työhyvinvointia ja kehitämme kulttuuriamme havaintojen perusteella. Endominesilla työhyvinvointia on luomassa koko työyhteisö – hyvä työpaikka tehdään yhdessä.

Lue lisää sosiaalisesta vastuusta

Yhteis­työ paikal­li­syh­tei­sö­jen kanssa

Sidosryhmäyhteistyön tavoitteena on rakentaa luottamusta ja avoimuutta Endominesin ja sidosryhmiemme välille, tarkoituksena sujuvoittaa yhteistyötä ja liiketoimintamme kehitystä.

Lue lisää paikallisesta yhteistyöstä

Hyvä hallin­to

Hyvällä hallinnoinnilla määritetään yrityksen hallintotapa, tarkoittaen niitä sääntöjä, käytäntöjä ja kulttuuria, joiden perusteella yhtiö toimii. Hyvä hallinto on luo ennustettavuutta ja varmuutta liiketoimintaan.

Hyvän hallinnon periaatteet