Pääsisältöön
Pääsisältöön

Whist­le­b­lowing

Olemme sitoutuneet toimimaan vastuullisesti sekä eettisiä periaatteita, lakeja ja säännöksiä noudattaen. Meille on tärkeätä edistää avoimuutta ja läpinäkyvyyttä ja nostaa mahdolliset ongelmat esille, jotta ne voidaan korjata mahdollisimman aikaisessa vaiheessa. Siksi kannustamme asiakkaitamme, kumppaneitamme ja henkilöstöämme ilmoittamaan kaikista epäilemistään väärinkäytöksistä tai epäeettisestä toiminnasta. Näin saamme mahdollisuuden estää tai oikaista väärinkäytöksiä, korjata epäkohdan sekä kehittää riskienhallintaamme ja yrityskulttuuriamme.

Ilmoituksen voi tehdä sähköisen ilmoituskanavamme kautta tai kertomalla suoraan asiasta vastaavalle johtajalle tai vastuuhenkilölle. Henkilöstöä rohkaisemme ottamaan työpaikan ongelmatilanteissa ensisijaisesti yhteyttä esimieheen, HR-yksikköön tai luottamushenkilöön. Jos haluaa tehdä ilmoituksen nimettömänä, sähköinen ilmoituskanava antaa myös siihen mahdollisuuden.

Whist­le­b­lowing-kanava

Whistleblowing-kanava on tarkoitettu ainoastaan väärinkäytösepäilyistä ilmoittamiseen. Kaikki ilmoitukset käsitellään ehdottoman luottamuksellisesti.