Pääsisältöön
Pääsisältöön

Endomi­nes Oy:n henki­lö­tie­to­re­kis­te­ri- ja tieto­suo­ja­se­los­te

Voimaantulopäivä 25.5.2018, päivitetty 20.4.2023

Rekisterinpitäjä: 

Endomines Oy, 1061211-5
Pampalontie 11
82967 Hattu

Endomines Finland Oyj, 32155197
Ahventie 4
02170 Espoo 

Rekisteristä vastaava yhteyshenkilö:

HR-partneri Katja Kareinen, katja.kareinen@endomines.com 

Rekisterin nimi: 

Endomines Oy:n sekä Endomines Finland Oyj:n henkilötietorekisteri

Henkilötietojen käsittelyn tarkoitus: 

Työsuhteeseen liittyvien työnantajan velvotteiden hoitaminen.

Rekisterin tietosisältö: 

Rekisteriin on kerätty seuraavat työsuhteen hoitamiseen liittyvät tiedot:

  • Työntekijän henkilötiedot
  • Osoite- ja muut yhteystiedot
  • Pankkiyhteystiedot
  • Veronumero
  • Tutkinto- ja koulutustiedot
  • Ansioluettelo (CV) 

Muut työsuhdeasioiden hoitamiseen tarvittavat tiedot.

Rekisterin lailliset perusteet: 

Työnantajalla on oikeus kerätä työntekijän henkilötietoja lakisääteisten työsuhteeseen liittyvien velvotteiden hoitamista varten (Laki yksityisyyden suojasta työelämässä 759/2004; Henkilötietolaki 423/1999).

Säännönmukaiset tietolähteet: 

Tiedot antaa työntekijä itse.

Tietojen siirto EU:n tai ETA:n ulkopuolelle: 

Tietoja ei luovuteta EU:n tai ETA:n ulkopuolelle.

Kuvaus rekisterin suojauksen periaatteista:

Tietoja tarkastellaan ja käsitellään pääosin sähköisessä muodossa. Tietojen säilytyspaikka on käyttöoikeusrajattu perustuen käyttöoikeuden saaneiden henkilökohtaisiin käyttäjätunnuksiin ja salasanoihin. Työsuhteeseen liittyvät paperiset tiedot säilytetään ja hävitetään tietoturvallisesti lukitussa toimistossa lukitussa arkistokaapissa. 

Henkilötietojen käsittelyyn liittyvät rekisteröidyn oikeudet 

Rekisteröidyn tarkastusoikeus: 

Rekisteröidyllä on oikeus pyytää nähtäväkseen rekisteriin merkityt häntä koskevat tiedot.

Rekisteröidyn oikeus vaatia oikaisemista, poistamista tai käsittelyn rajoittamista: 

Rekisteröidyllä on oikeus vaatia tiedon oikaisemista, poistamista tai käsittelyn rajoittamista häntä itseä koskevien tietojen osalta.

Muut henkilötietojen käsittelyyn liittyvät oikeudet:

Rekisteröidyllä on oikeus saada rekisterinpitäjälle toimittamansa häntä koskevat henkilötiedot sekä oikeus siirtää kyseiset tiedot toiselle rekisterinpitäjälle sen rekisterinpitäjän estämättä, jolle rekisteröity on alun perin toimittanut tiedot. 

REKRYTOINTIEN YHTEYDESSÄ KERÄTTÄVÄT TIEDOT:

Rekrytointien yhteydessä hakijan hakemus ja CV tallennetaan HR-partnerin sähköpostiin. Tietoja säilytetään 12 kuukautta rekrytoinnin jälkeen, ellei hakija toisin pyydä.