Pääsisältöön
Pääsisältöön

Toimi­tus­joh­ta­jal­ta

Muutosten jälkeen panostamme luottavaisin mielin kasvuun

Vuonna 2022 uudistimme Endominesin strategian ja uudessa strategiassa panostamme kullanetsintään ja -tuotantoon Suomessa. Yhdysvalloissa edistämme esiintymiä kumppanuusmallin kautta, emmekä tule lähitulevaisuudessa investoimaan sinne merkittävästi. Uuden strategian yhteydessä määritimme myös tärkeimmät operatiiviset tavoitteet vuosille 2023–2025.

Vuoden 2022 aikana loimme olennaisuusanalyysiin perustuvan ESG-ohjelman, mikä tulee ohjaamaan toimintaamme vahvasti.

Uudistetussa strategiassa Pampalon tuotanto muodostaa liiketoiminnan perustan. Pampalon tuotannon ylösajo eteni vuoden aikana suunnitelmien mukaisesti. Aloitimme kullan toimitukset tammikuussa ja liikevaihtomme kasvoi jokaisella neljänneksellä verrattuna edelliseen neljännekseen. Avasimme elokuussa myös lähistöllä sijaitsevan East avolouhoksen tukemaan Pampalon tuotantoa. 

Joulukuussa 2022 siirsimme yrityksen kotipaikan Suomeen ja nyt voimme ylpeänä todeta olevamme suomalainen yhtiö. Investoimme Suomeen ja nimenomaan Pampaloon, sillä visionamme on kasvattaa Karjalan kultalinjasta yksi maailman merkittävimmistä ja vastuullisimmista kullantuotantoalueista. Lisäksi kotipaikan siirto Suomeen yksinkertaistaa yhtiörakennetta, vähentää hallintokuluja ja työntekijöiden työmäärää. Kotipaikan siirron yhteydessä suoritettu listautumisanti oli tärkeä askel yhtiön perustan luomisessa.  

Näemme muutosten toteuttamisen kuitenkin olleen välttämätön askel Endominesin toiminnan kääntämiseksi kannattavaan kasvuun. Vuoden aikana loimme yhtiölle perustan, minkä päälle lähdemme luomaan tulevaisuuden kasvua, keskittyen samalla operatiiviseen tehokkuuteen. 

Lähdemme positiivisin mielin vuoteen 2023 

Arvioimme kullan tuotannon kasvavan Pampalossa 35–55 % vuodesta 2022. Odotamme huomattavaa parannusta taloudelliseen kannattavuuteen energian hintanäkymien, toiminnan tehostamistoimien ja Pampalon korkeamman tuotantotason johdosta.    

Toisaalta kullan viime aikojen hintakehitys ja lyhyen aikavälin näkymät ovat vahvat ja näin ollen tukevat vuoden 2023 näkymiä.  

Malminetsintä Karjalan kultalinjalla on tärkeä osa tulevaisuuden toimintaamme 

Aloitimme malminetsintäkairaukset Karjalan kultalinjan alueella loppuvuodesta 2022. Uskomme vahvasti alueen potentiaaliin ja tavoitteenamme on määrittää merkittävä, yli miljoonan unssin esiintymä vuoden 2025 loppuun mennessä. Suuren luokan esiintymä voi mahdollistaa tuotantotason noston nykyisten keskipitkän aikavälin tavoitetasojen yläpuolelle. 

Kari Vyhtinen

toimitusjohtaja Endomines Finland Oyj