Pääsisältöön
Pääsisältöön

Talou­del­li­set tiedot


Viiden vuoden katsaus

Avainluvut 2022  2021  2020  2019  2018 
Tuotanto
Rikastettu malmi (tonnia) 132 806  4 950  6 658  116 456 
Kultapitoisuus (g/t) 2,4  2,9  3,5  3,3 
Kullan saanti (%) 83,0  84,0  71,5  82,6 
Käyttöaste tunneittain (%) 43,0  55,5  35,7  39,3 
Kullan tuotanto (kg) 264,2  14,3  16,7  331,3 
Kullan tuotanto (oz) 8 496  460,3  538,1  10 651 
Taloudelliset luvut
Liikevaihdon kasvu-% 100 %  -100 %  126 %  -94 %  -14 % 
Käyttökate-% -47 %  0 %  -596 %  -841 %  6 % 
Liiketulos-% -109 %  0 %  -1 410 %  -905 %  -46 % 
Nettotulos-% -130 %  0 %  -1 504 %  -1 322 %  -36 % 
Omavaraisuusaste-% 66 %  55 %  57 %  57 %  50 % 
Nettovelkaantumisaste-% 19 %  55%  59 %  59 %  74 % 
Oman pääoman tuotto-% -53 %  -82 %  -59 %  -26 %  -25 % 
Työntekijöiden keskimääräinen lkm. 42  53  46  34  38 

Tunnuslukujen laskukaavat

Käyttökate = Liiketulos + poistot ja arvonalentumiset

Kustannukset per syötemalmitonni = Tilikauden tuotantokustannukset, pl. poistot, muut pääomakustannukset yms. jaettuna syötemalmin määrällä tonneissa. Eurot muunnetaan Ruotsin kruunuiksi keskikurssia käyttäen.

Cash Cost (USD/oz) = Cash Cost lasketaan unssia (oz) kohden The Gold Institute Production Cost Standardin mukaan. Cash Costiin sisältyvät louhinta- ja rikastuskustannukset, kaivoksen hallintokustannukset sekä ulkoiset sulatus- ja jalostuspalkkiot, mutta poistot, vähennykset, uusinvestoinnit ja malminetsinnän kustannukset eivät. Cash Cost -lukemaa ei oikaista IFRS:n mukaan. Eurot muunnetaan Yhdysvaltain dollareiksi keskikurssia käyttäen.

EBITDA-% = Oikaistu käyttökate prosentteina myyntituloista.

Liiketulos-% = Liiketulos prosentteina myyntituloista.

Nettotulos-% = Nettotulos prosentteina myyntituloista

Omavaraisuusaste = Oma pääoma / taseen loppusumma.

Korolliset nettovelat = Korolliset velat – likvidit varat.

Nettovelkaantumisaste = (korolliset velat – likvidit rahavarat) /oma pääoma.

Oman pääoman tuotto = Tulos verojen jälkeen prosentteina keskimääräisestä omasta pääomasta (kauden alku ja loppu).

Endomines käyttää taloudellisessa raportoinnissaan IFRS:n mukaisia tunnuslukuja sekä tiettyjä taloudellisia ei-IFRS-tunnuslukuja (jäljempänä myös ”vaihtoehtoiset tunnusluvut”). Vaihtoehtoisilla tunnusluvuilla on rajoituksensa analyyttisina työkaluina, eikä niitä tule pitää korvaavina mittareina IFRS-tilinpäätösnormistossa määritellyille tunnusluvuille. Endomines esittää vaihtoehtoisia tunnuslukuja yhtiön toiminnan tuloksen arvioinnin helpottamiseksi, ennusteiden tueksi sekä parantaakseen vertailukelpoisuutta eri raportointikausien välillä. Johto käyttää vaihtoehtoisia tunnuslukuja muun muassa toiminnan arviointiin suhteessa aiempiin tuloksiin sekä sisäisen suunnittelun ja ennusteiden avuksi.