Pääsisältöön
Pääsisältöön

Talou­del­li­set tiedot


Avainluvut

YksikköH2-2023H2-2022FY-2023FY-2022
LiikevaihtoMEUR9,07,919,713,5
Pampalon tuotannon liikevaihtoMEUR9,07,919,712,7
% liikevaihdosta%100 %100 %100 %94 %
Liiketoiminnan kulutMEUR-10,0-10,9-20,3-19,9
KäyttökateMEUR-1,0-2,9-0,7-6,4
Pampalon tuotannon käyttökateMEUR0,90,43,30,6
% liikevaihdosta%10 %6 %17 %5 %
Poistot ja arvonalentumistappiotMEUR-1,2-1,6-2,3-8,3
LiiketulosMEUR-2,2-4,5-3,0-14,7
NettotulosMEUR-3,5-7,0-5,3-17,5
Nettovelkaantumisaste%46 %19 %46 %19 %
Omavaraisuusaste%55 %66 %55 %66 %
Osakekohtainen tulosEUR-0,4-1,0-0,6-2,7
Pampalon cash cost ilman investointejaEUR/oz1 399,001 385,901 278,001 501,00

Taloudelliset tunnusluvut viimeiseltä viideltä vuodelta

Avainluvut20232022202120202019
Tuotanto
Rikastettu malmi (tonnia)212 892132 8064 9506 6580
Kultapitoisuus (g/t)2,22,42,93,50
Kullan saanti (%)83838471,50
Käyttöaste tunneittain (%)684355,535,70
Kullan tuotanto (kg)397,8267,514,316,70
Kullan tuotanto (oz)12 7908 601460,3538,10
Taloudelliset luvut
Liikevaihdon kasvu-%46 %100 %-100 %126 %-94 %
Käyttökate-%-3 %-47 %0 %-596 %-841 %
Liiketulos-%-15 %-109 %0 %-1410 %-905 %
Nettotulos-%-27 %-130 %0 %-1504 %-1322 %
Omavaraisuusaste-%54 %66 %55 %57 %57 %
Nettovelkaantumisaste-%46 %19 %55 %59 %59 %
Oman pääoman tuotto-%-15 %-53 %-82 %-59 %-26 %
Työntekijöiden keskimääräinen lkm.4542534634


Tunnuslukujen laskentakaavat

  • Korolliset nettovelat = korolliset velat – likvidit rahavarat 
  • Käyttökate = liiketulos + poistot ja arvonalentumiset 
  • Käyttökate % = 100 * käyttökate / liikevaihto 
  • Liiketulos = liikevaihto + liiketoiminnan muut tuotot + valmiiden ja keskeneräisten tuotteiden varaston muutos – aineet, tavarat ja ulkopuoliset palvelut – työsuhde-etuuksista aiheutuvat kulut – liiketoiminnan muut kulut – poistot ja arvonalentumiset 
  • Liiketulos % = 100 * liiketulos / liikevaihto 
  • Nettovelkaantumisaste-% = 100 * (korolliset velat – likvidit rahavarat) / omat varat 
  • Omavaraisuusaste-% = 100 * omat varat / (oikaistun taseen loppusumma – tehtyyn työhön perustuvat ennakkomaksut)