Pääsisältöön
Pääsisältöön

Hyvä hallin­to


Hyvällä hallinnoinnilla määritetään yrityksen hallintotapa, tarkoittaen niitä sääntöjä, käytäntöjä ja kulttuuria, joiden perusteella yhtiö toimii. Hyvä hallinto on luo ennustettavuutta ja varmuutta liiketoimintaan. Sen merkitys heijastuu sidosryhmien, yhteistyökumppaneiden ja työntekijöiden luottamukseen yhtiötä kohtaan, ja sitä kautta vahvasti myös yhtiön maineenhallintaan. Hyvä hallinto luo yrityksen toiminnalle vahvan perustan, rakentaen luotettavuutta myös sijoittajakuntaan.

Tavoitteet

  • Kehittää toimintamallit tukemaan avointa, läpinäkyvää ja eettisesti kestävää liiketoimintaa.
  • Ylläpitää yhtiön riskienhallintaa.
  • Kehittää ja ylläpitää positiivista yrityskulttuuria ja avointa, päätöksentekoprosessia, sekä sisäistä ja ulkoista viestintäkulttuuria.

Toimenpiteet

  • Odotamme liikekumppaneiltamme, alihankkijoiltamme, tavarantoimittajiltamme ja muilta sopimuskumppaneiltamme eettisten toimintaperiaatteiden noudattamista.
  • Riskienhallintapolitiikkamme ohjaa yhtiön riskienhallintaa. Riskienhallinnan tavoitteena on luoda sellaiset toiminnalliset olosuhteet, joissa liiketoimintaan liittyviä riskejä hallitaan kokonaisvaltaisesti ja järjestelmällisesti. Periaatteenamme on, että tunnistamme riskit, arvioimme niiden suuruuden ja merkittävyyden liiketoiminnallemme, ympäristölle ja ihmisille, määrittelemme riskiä pienentävät toimenpiteet ja päätämme niiden toteuttamisesta ja vaikutusten seurannasta.
  • Avoin tiedottaminen ja vuoropuhelusidosryhmien kanssa.

Endomi­ne­sin hallin­to­ra­ken­ne

Endominesin hallinto on jaettu yhtiökokouksen, hallituksen ja toimitusjohtajan kesken. Ylintä päätösvaltaa käyttävät osakkeenomistajat yhtiökokouksessa, jossa valitaan hallituksen jäsenet ja tilintarkastaja. Hallitus vastaa Endominesin strategiasta, liiketoiminnan ohjaamisesta ja valvonnasta sekä nimittää yhtiön toimitusjohtajan.