Pääsisältöön
Pääsisältöön

Rakas­tu suoma­lai­seen kultaan 

Olemme suoma­lai­nen, kestä­vän kaivos­toi­min­nan edellä­kä­vi­jä

Olemme suomalainen kaivos- ja malminetsintäyhtiö, jonka ensisijainen painopiste on kulta. Tuotamme kultaa koru- ja elektroniikkateollisuuden tarpeisiin. Luomme toiminnallamme arvoa myös muuttamalla luonnonvaroja vauraudeksi joka sijoituskohteena kestää maailmanpolitiikan heilahtelut, ja jolla tuomme varallisuutta ja hyvinvointia Suomeen. Tuotantomme sijaitsee Pampalossa, Ilomantsissa, malminetsintämme keskittyy Karjalan kultalinjalle Itä-Suomeen. Lisäksi kehitämme kaivostoimintaa Yhdysvaltain Idahossa ja Montanassa.  Kasvumme perustuu Karjalan kultalinjan tiedossa olevien kultavarantojen hyödyntämiseen, sekä uusien kultaesiintymien todentamiseen, jotta voimme laajentaa toimintaamme, sekä turvata liiketoimintamme myös tulevaisuudessa.

Kaivos­toi­min­ta

Liiketoimintamme peruskiven muodostaa Pampalon alueen kullantuotanto ja aluetta  ympäröivät kultaesiintymät.

Lue lisää

Malmi­net­sin­tä

Malminetsinnän tarkoituksena on paikantaa kallioperästä taloudellisesti hyödyntämiskelpoinen mineraaliesiintymä. Uusien esiintymien löytäminen on tärkeätä liiketoiminnan laajentamisen ja jatkuvuuden kannalta.

Lue lisää

Ympäris­tö­vas­tuu

Haluamme olla alan johtavien yhtiöiden joukossa vastuullisen ja kestävän kaivostoiminnan harjoittamisessa ja jatkuvassa kehittämisessä. Rakennamme kestävää kaivostoimintaa huomioimalla ja minimoimalla liiketoimintamme vaikutukset ympäristöön ja ihmisiin.

Lue lisää

Endomines lukuina

Liike­vaih­to

13,5 MEUR

vuonna 2022

Kullan tuotan­to

267,5 kg

vuonna 2022

CO2 päästöt

0,71

tCO2e/oz (tuotettu kultaunssi)

Pörssitiedotteet

Kaikki tiedotteet

Viisi faktaa kullas­ta

  • Troy-unssissa on 31,103 grammaa kultaa
  • Kulta sulaa 1 064 asteen lämpötilassa
  • Sivilisaation alusta lähtien on louhittu noin 187 200 tonnia kultaa
  • Suurin koskaan löydetty aito kultahippu painoi 2316 troy-unssia, kun se löydettiin Moliagulista Australiasta vuonna 1869
  • Yhdysvaltain keskuspankki pitää hallussaan 6 700 tonnia kultaa eli yhteensä 530 000 kultaharkkoa

Raken­nam­me kasvuam­me ja kilpai­lu­ky­kyäm­me vastuul­li­ses­ti

Tavoitteemme on kasvattaa Karjalan kultalinjasta merkittävä, vastuullinen kullantuotantoalue. Kasvatamme yhtiön arvoa kehittämällä omistamistamme esiintymistä taloudellisesti kannattavia kaivoksia kestävän kaivostoiminnan periaatteilla.  Visiomme on muuttaa tietoisuutta ekologisemmin tuotetun raaka-aineen saatavuudesta – ja näin luoda tuottamallemme kullalle lisää kysyntää.

Mihin tarvit­sem­me kaivos­teol­li­suut­ta?

Kaivostoiminta tuottaa tärkeitä mineraalisia raaka-aineita yhteiskunnan, teollisuuden ja teknologian tarpeisiin. Kierrätys ja kiertotalous eivät yksinään riitä tyydyttämään kasvavaa raaka-aineiden tarvetta, joten kaivostoiminta on yksinkertaisuudessaan meidän modernin elämänmuotomme mahdollistaja.

Lue lisää kaivosteollisuudesta

Kiinnos­tai­si­ko ura Endomi­ne­sil­la?

Katso täältä avoimet työpaikkamme, tai jätä avoin hakemus, jos meillä ei tällä hetkellä ole sinulle sopivaa avointa paikkaa.