Pääsisältöön
Pääsisältöön

Talou­del­li­set tavoit­teet ja näkymät

Arvioimme kullan tuotannon kasvavan Pampalossa 35–55 % vuodesta 2022. Fridayn kaivokselta ei odoteta tuotantoa. Yhdysvaltojen esiintymiä edistetään kumppanuusmallin kautta. Tavoitteenamme on löytää paikallinen kumppani, joka tuo lisäarvoa paikallisen osaamisen ja rahoituksen kautta. 

Taloudellisen tuloksen odotetaan paranevan huomattavasti vuodesta 2022 johtuen: 

  • Energian hinnan positiivisesta kehityksestä ja näkymistä vuodelle 2023 
  • Kullan hinnan positiivisesta kehityksestä ja vahvasta tulevaisuuden näkymistä
  • Alentuneista tuotantokustannuksista kaivoksessa erityisesti kesä-joulukuun aikana
  • Korkeamman tuotantotason tuomasta positiivisesta vaikutuksesta yksikkökustannuksiin.

ESG-ohjelma ohjaa yhtiömme kehitystä eri osa-alueilla. Vuoden 2023 aikana aloitamme myös toimenpiteet esimerkiksi hiilijalanjälkemme pienentämiseksi ja tavoittelemme 5 %:n pienennystä CO2 päästötasoon (scope 1 ja scope 2) vuoden 2023 aikana (CO2 per tuotettu kultaunssi). 

Tärkeä osa tulevaisuuden toimintaamme on malminetsintä Karjalan kultalinjalla. Vuoden aikana teemme aktiivista malminetsintää vanhan aineiston uudelleenprosessoinnin, moreeninäytteenoton ja kairausten kautta.