Pääsisältöön
Pääsisältöön

Tavoit­teet ja näkymät


Rakennamme kasvuamme kestävästi

Ohjeistus tilikaudelle 2024

Arvioimme kullan tuotannon kasvavan 15–35 % vuodesta 2023.

Taloudellisen tuloksen odotamme paranevan vuodesta 2023.

Kullan viime aikojen hintakehitys ja lyhyen aikavälin vahvat markkinanäkymät tukevat vuoden 2024 näkymiä.

Fridayn kaivokselta ei odoteta tuotantoa. Yhdysvaltojen esiintymiä edistetään kumppanuusmallin kautta. Tavoitteenamme on löytää paikallinen kumppani, joka tuo lisäarvoa paikallisen osaamisen ja rahoituksen kautta. 

Tärkeä osa tulevaisuuden toimintaamme on malminetsintä Karjalan kultalinjalla. Vuoden aikana teemme aktiivista malminetsintää vanhan aineiston uudelleenprosessoinnin, moreeninäytteenoton ja kairausten kautta.

Strate­gia ja liike­toi­min­ta­mal­li

Karjalan kultalinjalle toimintonsa keskittävän yhtiömme liiketoiminta koostuu kolmesta osa-alueesta: malminetsinnästä, kaivosten operoinnista, sekä rikastamosta. 

Strategia ja liiketoimintamalli

Operatiiviset tavoitteemme keskipitkälle aikavälille

  1. Vuosittainen kullantuotanto 20 000 unssin tasolla Pampalossa vuoden 2024 loppuun mennessä.
  2. Operatiivinen tehokkuus ja taloudellinen tulos hyvällä tasolla suhteessa verrokkiyhtiöihin.
  3. Yli 1 miljoonan unssin kultamineralisaatio määritetty vuoden 2025 loppuun mennessä.
  4. Kumppanuussopimus Yhdysvalloissa.

Talou­del­li­set tiedot

Katsaus yhtiön viimeisen viiden vuoden keskeisiin taloudellisiin tietoihin, sekä tunnuslukujen laskukaavat.

Taloudelliset tiedot