Pääsisältöön
Pääsisältöön

Liike­toi­min­ta­mal­li ja strate­gia


Liike­toi­min­nan kokonai­suu­tem­me raken­tuu kolmes­ta osa-aluees­ta

Malmi­net­sin­tä

Lue lisää

Kaivos­toi­min­ta

Lue lisää

Malmin rikas­tus

Lue lisää


Liike­toi­min­ta­st­ra­te­gian neljä kulma­ki­veä

Tuotantolaitoksemme ja rikastamomme sijaitsevat Ilomantsin Pampalossa, jonka sijainti keskellä Karjalan kultalinjaa on liiketoimintamme kannalta optimaalinen kullantuotantomme keskittämiseksi toiminta-alueelle. Pampalon rikastamolla on käyttämätöntä tuotantokapasiteettia, mikä mahdollistaa kullantuotannon laajentamisen nykyisiltä lähietäisyydellä sijaitsevilta satelliittiesiintymiltä löytyvillä kultavarannoilla. Tarkoituksenamme onkin tuoda tuotantoon jo tiedossa olevia, lähellä sijaitsevia kultaesiintymiä.

Karjalan kultalinja nähdään äärimmäisen potentiaalisena alueena malminetsinnän näkökulmasta. GTK:n vuonna 2015 toteuttaman tutkimuksen mukaan todennäköisyys, että Karjalan kultalinjalta löydetään yli miljoona unssia kultaa, on yli 50 prosenttia. Malminetsinnällä pyrimme turvaamaan kaivostoimintamme sekä yhtiön pitkän aikavälin kasvun. Karjalan kultalinjalla Pampalossa sijaitsevan tuotantolaitoksen, sekä laajojen malminetsintäoikeuksien ansiosta asemamme alueella on vahva.

Myös kaivosalalla on havahduttu eettisen liiketoiminnan tärkeyteen ja läpinäkyvyyteen – erityisesti kehittyneissä ja vakaissa toimintaympäristöissä, kuten Suomessa. Haluamme olla kestävän kaivostoiminnan edelläkävijä, joka ajattelee asiat uudella tavalla. Haluamme myös vastata teollisuuden kasvavaan kestävästi tuotetun kullan kysyntään.

Yhdysvaltojen esiintymiä edistetään kumppanuusmallin kautta. Omistamme tällä hetkellä hallintaoikeudet seitsemään kultaesiintymään Yhdysvalloissa: viiteen Idahossa ja kahteen Montanassa. Esiintymillä on suoritettu kairauksia, joissa ilmeni korkeita kultapitoisuuksia, mutta lisäkairauksia tarvitaan vielä tuotannon käynnistämiseksi. Tämä vaatii merkittäviä lisäinvestointeja alueelle. Alueen tuotantopotentiaali on korkea, sillä tunnetut historialliset kultavarannot Idahon alueilla ovat yli 500 000 unssia, minkä lisäksi esiintymien lähellä sijaitsevilla alueilla on myös merkittävää etsintäpotentiaalia.