Pääsisältöön
Pääsisältöön

Kaivos­toi­min­tom­me


Toimintomme Ilomantsissa

Liiketoimintamme peruskiven muodostaa Pampalon alueen kullantuotanto ja aluetta ympäröivät kultaesiintymät Karjalan kultalinjalla, mikä kulkee Pohjois-Karjalassa sijaitsevan Ilomantsin kunnan läpi. Vyöhyke on yli 40 kilometriä pitkä ja enimmäkseen viisi kilometriä leveä kultaa sisältävä vihreäkivivyöhyke. Endominesin malminetsintälupa seuraa Karjalan kultalinjaa.  Toimintamme kattaa malminetsinnän ja kairaukset, kaivostoiminnan sekä malmin rikastamisen. Koska koko tuotantoketju on omissa käsissämme, meillä louhitun kullan alkuperä pystytään jäljittämään ja sen koko tuotantoketju on läpinäkyvä. 

Suurimman osan alueen malminetsinnästä on tehnyt Geologian tutkimuskeskus GTK 1990-luvulla. Alueella on lukuisia todennettuja kultamineralisaatioita, joista suurin on Pampalo. Karjalan kultalinja on muihin vastaavanlaisiin kultaa sisältäviin vihreäkivivyöhykkeisiin verrattuna vielä vajaatutkittu ja osin vielä kokonaan tutkimaton. Geologian Tutkimuskeskuksen (GTK) vuonna 2015 toteuttaman tutkimuksen mukaan on olemassa. ”korkea, yli 50 prosentin todennäköisyys, että Karjalan kultalinjalta löydetään yli miljoona unssia kultaa”. Panostamme laajamittaiseen malminetsintään Karjalan kultalinjalla määrittääksemme uusia esiintymiä liiketoimintamme laajentamiseksi ja turvaamiseksi pitkälle tulevaisuuteen. 

Kaivoksemme sijaitsevat Pampalon alueella, missä meillä on maanalainen kaivos, sekä avolouhos. Olemme avaamassa uutta avolouhosta Hoskoon.

Kasvatamme tuotantoamme kehittämällä jo tiedossa olevia esiintymiä alueella. Kaivoksista louhittu kultamalmi kuljetetaan Pampalon rikastamoon, missä se rikastetaan mekaanisesti. Prosessissa ei käytetä syanidia vaan kulta erotetaan sivukivestä mekaanisesti. Kaivoksella on käytössä ympäristön kannalta parhaat tekniikat ja rikastusmenetelmäksi on valittu mahdollisimman vähän kemikaaleja vaativa prosessi.  

Rikastamomme keskeinen sijainti Pampalossa mahdollistaa tuotannon laajentamisen tuomalla tunnettujen, lähellä sijaitsevien satelliittiesiintymien malmia tuotantoon Pampalon tuotantolaitokselle. 

Endomines USA

Endomines omistaa tällä hetkellä hallintaoikeudet seitsemään kultaesiintymään Yhdysvalloissa: viiteen Idahossa ja kahteen Montanassa. 

Endomines Idaho lyhyesti:  

  • Keskittynyt kaivostoimintaan ja 40 kilometriä pitkän Orogranden kaivosalueen kehittämiseen 
  • Hallussa kolme alueen neljästä suurimmasta hankkeesta 
  • Kokonaisvaltausalue 15,9 km2 

Minimoidaksemme oman osuutemme lisäinvestoinneista, pyrimme aktiivisesti siirtymään kumppanuusmalliin Yhdysvaltojen liiketoiminnassa. Esiintymien hankinnan jälkeen toiminta Yhdysvalloissa on uudelleenorganisoitu, minkä seurauksena toiminnan kulut ovat matalalla tasolla. Tämä sallii mahdollisien kumppanimallien kartoittamisen harkiten, eivätkä mahdolliset viivästykset muodosta yrityksellemme merkittävää taloudellista riskiä.