Pääsisältöön
Pääsisältöön

Kaivos­toi­min­tom­me


Kaivoksemme

Liiketoimintamme peruskiven muodostaa Pampalon alueen kullantuotanto ja aluetta ympäröivät kultaesiintymät Karjalan kultalinjalla, mikä kulkee Pohjois-Karjalassa sijaitsevan Ilomantsin kunnan läpi. Vyöhyke on yli 40 kilometriä pitkä ja enimmäkseen viisi kilometriä leveä kultaa sisältävä vihreäkivivyöhyke. 

Suurimman osan alueen malminetsinnästä on tehnyt Geologian tutkimuskeskus GTK 1990-luvulla. Alueella on lukuisia todennettuja kultamineralisaatioita, joista suurin on Pampalo. Kasvatamme tuotantoamme kehittämällä jo tiedossa olevia esiintymiä alueella.

Pampalon kaivos

Pampalossa meillä on maanalainen kaivos, sekä avolouhos.

Hosko

Uusi avolouhos avataan Hoskoon alkuvuodesta 2024.

Endomines USA

Endomines omistaa tällä hetkellä hallintaoikeudet seitsemään kultaesiintymään Yhdysvalloissa: viiteen Idahossa ja kahteen Montanassa. Tuotanto Yhdysvalloissa on seisahduksissa. Esiintymien hankinnan jälkeen toiminta Yhdysvalloissa on uudelleenorganisoitu, minkä seurauksena toiminnan kulut ovat matalalla tasolla. Tämä sallii mahdollisien kumppanimallien kartoittamisen harkiten, eivätkä mahdolliset viivästykset muodosta yrityksellemme merkittävää taloudellista riskiä.

Suomessa lainsäädäntö ohjaa kaivostoimintaa

Malminetsintää ja kaivostoimintaa säätelevät Suomen lainsäädäntö, kuten ympäristönsuojelulaki, maankäyttö- ja rakennuslaki sekä vesilaki. Tämän lisäksi yhtiöiden vastuullista toimintaa ohjaa EU:n kestävän kehityksen direktiivit ja raportointivelvollisuus.

Tästä syystä kaivostoiminnan harjoittaminen Suomessa on vastuullisempaa ja turvallisempaa kun useammissa muissa maissa.  Kaivostoiminnan aloittaminen vaatii aina Tukesin, eli Turvallisuus- ja kemikaaliviraston, myöntämän kaivosluvan ja kaivosturvallisuusluvan sekä ELY-keskuksen myöntämän ympäristöluvan.

Varausilmoitus antaa oikeuden hakea malminetsintälupaa, mutta pelkkä malminetsintälupa ei vielä takaa kaivoslupaa. Malminetsintälupa mahdollistaa kairaukset ja mineraalien etsinnän maaperästä.   Kaivostoimintaa koskevassa hakemuksessa tulee myös määritellä kaivoksen sulkemiseen ja sulkemisen rahoitukseen liittyvät toimenpiteet. Myös sulkemiseen liittyvistä̈ vakuuksista määrätään jo nyt sekä kaivoslaissa että ympäristönsuojelulaissa. 

Kaivok­sel­ta malmi kulje­te­taan rikas­ta­moon

Kaivoksen tuotantoprosessi koostuu louhinta-, hienonnus-, rikastus-ja vedenpoistovaiheista. Rikastusprosessin aikana malmista poistetetaan hyödyttömät mineraalit

Malmi rikastetaan vaahdotusmenetelmällä