Pääsisältöön
Pääsisältöön

Lähipii­ri­lii­ke­toi­met

Yhtiö arvioi ja seuraa lähipiirinsä kanssa tehtäviä liiketoimia ja huolehtii siitä, että mahdolliset eturistiriidat tulevat asianmukaisesti huomioon otetuiksi yhtiön päätöksenteossa. Yhtiö huolehtii lähipiiriin kuuluvien osapuolten ja liiketoimien määrittelystä ja tunnistamisesta sekä pitää luetteloa sen lähipiiriin kuuluvista osapuolista.

Mikäli lähipiiriliiketoimet ovat yhtiön kannalta olennaisia ja ne poikkeavat yhtiön tavanomaisesta liiketoiminnasta tai on tehty muutoin kuin tavanomaisin kaupallisin ehdoin, yhtiö selostaa tällaisia lähipiiriliiketoimia koskevan päätöksentekomenettelyn.

Yhtiö huolehtii siitä, että yhtiöllä on osakeyhtiölain periaatteet sekä eturistiriitakysymykset asianmukaisesti huomioon ottavat tunnistamis-, päätöksenteko-, hyväksyntä-, raportointi- ja valvontakäytännöt.