Pääsisältöön
Pääsisältöön

Hallin­­noin­­ti


Endomines Finland Oyj:n hallinnointi perustuu Suomen lainsäädäntöön, Suomen listayhtiöiden hallinnointikoodiin 2020, NASDAQ OMX Helsingin liikkeellelaskijoiden määräyksiin sekä yhtiön laatimiin ja hyväksymiin sisäisiin ohjeisiin ja toimintaohjeisiin. Endomines ei ilmoita poikkeuksia koodista.

 Endomines Finland Oyj noudattaa hyvää hallinnointitapaa suomalaisia listayhtiöitä koskevan lainsäädännön, oman yhtiöjärjestyksensä ja listayhtiöiden hallinnointikoodin mukaisesti. Hallinnointikoodiin voi tutustua osoitteessa cgfinland.fi.

Endominesin osake on noteerattu Nasdaq Helsingin päälistalla, ja yhtiö noudattaa. 

Helsingin pörssin sääntöjä sekä Finanssivalvonnan sääntöjä ja määräyksiä.