Pääsisältöön
Pääsisältöön

Vastuu ympäris­tös­tä


Tunnistamme toimintamme vaikutukset ympäristöön. Pyrimme minimoimaan toimintamme haitallisia vaikutuksia ja kehitämme ratkaisuja, jotka suojelevat maaperää, vettä, ilmaa ja luonnon monimuotoisuutta. Sitoudumme noudattamaan ympäristölainsäädäntöä ja pyrimme aina ylittämään lainsäädännön asettamat vaatimukset.

Operatiivisen toimintamme aiheuttaminen ympäristöhaittojen tiedostaminen on tärkeä osa vastuullisuutta kaivostoiminnassa. Siksi näemme erittäin tärkeäksi arvioida kaivoshankkeiden ympäristövaikutukset, ja kehittää parhaat käytännöt kestävään kaivostoimintaan. Hyödyntämiskelpoisen esiintymän ehtyessä kaivosalue suljetaan ja jälkihoidetaan ympäristö entiselleen, tai uuteen käyttötarkoitukseen terveysturvalliseksi. 

CO2-päästöt t per unssi tuotettua kultaa

Näitä kaivostoiminnassa syntyy esimerkiksi ajoneuvojen ja koneiden pakokaasuista.

Tavoite

Scope 1 ja scope 2 CO2-päästöjen pienentäminen vuositasolla 5%. Mittaamme raportoitavan luvun suhteutettuna t CO2 per unssi tuotettua kultaa.

Toimenpiteet

Vaiheittainen siirtyminen biopolttoaineiden ja uusiutuvan sähkön käyttöön, sekä energiatehokkuutta parantavat toimenpiteet.

Tilanne

Vuosi / KvartaaliQ1Q2Q3Q4
20230,460,420,420,73
20240,52

Kaivos­toi­min­taa ohjaa lainsää­dän­tö

Kaivostoimintaamme säätelee lainsäädäntö, kuten ympäristönsuojelulaki, maankäyttö- ja rakennuslaki sekä vesilaki.

Kaivostoimintomme

Prosessissa käytetyn veden kierrätys

Prosessiveden suljetulla kierrolla haluamme varmistaa, että tuotannostamme ei pääse kulkeutumaan kaivoksen lähellä oleviin vesistöihin haitta-aineita.

Tavoite

Tavoitteenamme on ylläpitää jo saavutettu suljettu kierto, sekä vähentää veden kulutusta.

Toimenpiteet

Tarvittavat toimenpiteet suunnitellaan ennakoiden ja toteutetaan tarvittaessa, mikäli tavoitteeseen ei jostain syystä päästä.

Tilanne

Vuosi / KvartaaliQ1Q2Q3Q4
2023100 %100 %100 %100 %