Pääsisältöön
Pääsisältöön

Vastuu ympäris­tös­tä


Tunnistamme toimintamme vaikutukset ympäristöön. Pyrimme minimoimaan toimintamme haitallisia vaikutuksia ja kehitämme ratkaisuja, jotka suojelevat maaperää, vettä, ilmaa ja luonnon monimuotoisuutta. Sitoudumme noudattamaan ympäristölainsäädäntöä ja pyrimme aina ylittämään lainsäädännön asettamat vaatimukset.

Operatiivisen toimintamme aiheuttaminen ympäristöhaittojen tiedostaminen on tärkeä osa vastuullisuutta kaivostoiminnassa. Siksi näemme erittäin tärkeäksi arvioida kaivoshankkeiden ympäristövaikutukset, ja kehittää parhaat käytännöt ja kestävään kaivostoimintaan. Hyödyntämiskelpoisen esiintymän ehtyessä kaivosalue suljetaan ja jälkihoidetaan ympäristö entiselleen, tai uuteen käyttötarkoitukseen terveysturvalliseksi. 

CO2-päästöt t per unssi tuotettua kultaa

Näitä kaivostoiminnassa syntyy esimerkiksi ajoneuvojen ja koneiden pakokaasuista.

Tavoite

Scope 1 ja scope 2 CO2-päästöjen pienentäminen vuositasolla 5%. Mittaamme raportoitavan luvun suhteutettuna t CO2 per unssi tuotettua kultaa.

Toimenpiteet

Vaiheittainen siirtyminen biopolttoaineiden ja uusiutuvan sähkön käyttöön, ja näin saavuttaa myös parempi energiatehokkuus

Tilanne

Prosessiveden kierrätysprosentti 

Tavoite 

Ylläpitää tuotannon suljettu vesikierto. 

Toimenpiteet

 Prosessiveden suljetun kierron ylläpito ja valvonta. 

Tilanne