Pääsisältöön
Pääsisältöön

Endomi­nes sijoi­tus­koh­tee­na


Olemme suomalainen, kestävän kaivostoiminnan edelläkävijä

Pampalossa Ilomantsin alueella sijaitseva kaivostoimintamme keskittyy kullan tuottamiseen, sekä malminetsintään Karjalan kultalinjalla, Itä-Suomessa. Omistamme myös hallintaoikeudet seitsemään esiintymään Yhdysvalloissa: viiteen Idahossa ja kahteen Montanassa.

Tavoitteenamme on luoda pitkäjänteistä arvoa

Kasvumme perustuu Karjalan kultalinjan tiedossa olevien kultavarantojen hyödyntämiseen, sekä uusien kultaesiintymien todentamiseen, jotta voimme turvata liiketoimintamme myös tulevaisuudessa. Rahoitusstrategiamme antaa meille liikkumatilaa kiihdyttää kasvuamme samalla, kun operatiivinen tehokkuutemme sekä ketteryytemme ovat kaivosalan parhaimmistoa.


Strate­gia ja liike­toi­min­ta­mal­li

Karjalan kultalinjalle toimintonsa keskittävän yhtiömme liiketoiminta koostuu kolmesta osa-alueesta: malminetsinnästä, kaivosten operoinnista, sekä rikastamosta. 

Strategia ja liiketoimintamalli

Kasvava kaivosyhtiö, missä asiat ajatellaan uudella tavalla

Markkinatrendit ohjaavat kulutusta enenevissä määrin kestävään kehitykseen, ja siinä aiomme olla kaivosalan suunnannäyttäjä. Haluamme jättää positiivisen jalanjäljen sinne, missä toimimme. Siksi pyrimme tuottamaan kultaa vastuullisesti. Tavoitteenamme on, että meiltä tulevan kullan alkuperä on jäljitettävissä.

Rakennamme kasvuamme ja kilpailukykyämme vastuullisesti. Eettisesti tuotetun metallin ja kestävän kaivostoiminnan edelläkävijänä kannamme vastuumme liiketoimintamme vaikutuksista ympäristöön ja ihmisiin. Toimintamme keskiössä ovat henkilöstön turvallisuus ja hyvinvointi, ympäristön ja luonnon säilyttäminen puhtaana, sekä yhtiömme hyvä ja eettinen hallinnointi.

Suomi on sijoittajalle houkutteleva markkina

Suomen hyvä infrastruktuuri, laajat harvaan asutut alueet ja pääsy Geologian tutkimuskeskuksen (GTK) järjestelmälliseen, kattavaan ja laadukkaaseen geologiseen aineistoon tekevät Suomesta houkuttelevan kaivosmaan.

Suomen etuja ovat vakaa poliittinen ja taloudellinen tilanne sekä maan toimiva kaivos- ja ympäristölainsäädäntö.

Miksi sijoit­taa Endomi­ne­siin

Karjalan kultalinjalla on toteutettu useita tutkimuksia, joissa korostuu alueen potentiaali kullantuotantoalueena. Geologian Tutkimuskeskuksen (GTK) vuonna 2015 toteuttaman tutkimuksen mukaan on “korkea, yli 50 prosentin todennäköisyys, että Karjalan kultalinjalla on yli miljoona unssia löytymätöntä kultaa”. Alueelta on saatu lupaavia kairaustuloksia, mitkä näyttävät kultamineralisaation jatkuvan nykyisten tasojen alapuolelle.

Kullan kysyntä on tasaista, eikä muutu talouden horjuessa. Maailmanmarkkinahinta on ollut sen vaihtelevuudesta huolimatta jo pitkään noususuuntainen ja näin ollen kultakaivosyhtiöt hyötyvät kullan hinnan noususta.

Aktiivisella malminetsinnällä varmistamme liiketoimintamme laajentamisen, sekä toiminnan jatkumisen pitkälle tulevaisuuteen. Pampalon alueella on potentiaalisia esiintymiä, joita tutkimme kairausohjelmien avulla.

Kehitämme tuotantoprosessiamme jatkuvasti entistä vastuullisemmaksi. Tavoitteenamme on olla ESG-asioissa maailman johtavien kaivosyhtiöiden joukossa.

Koruteollisuuden kysynnässä on selkeä suuntaus vastuullisesti tuotettuun kultaan, läpinäkyvään tuotantoketjuun sekä raaka-aineen alkuperän jäljitettävyyteen. Vastuullisesti tuotetun raaka-aineen toimittajana tämä tulee tuomaan meille pitkällä aikavälillä merkittävää kilpailuetua.

Talou­del­li­set ja opera­tii­vi­set tavoit­teet

Uudistimme liiketoimintamme taloudelliset ja operatiiviset tavoitteet sekä strategiamme vuoden 2022 aikana. Uskomme uuden strategian luovan merkittävää liiketoiminnan kasvua, kasvattaen samalla myös omistaja-arvoa. 

Taloudelliset tavoitteet ja näkymät

Kerro mieli­pi­tee­si Endomi­ne­sis­ta