Pääsisältöön
Pääsisältöön

Tavoit­­­tee­­­nam­­­me on luoda pitkä­­­jän­­­teis­­­tä arvoa


Olemme suomalainen, kestävän kaivostoiminnan edelläkävijä

Pampalossa Ilomantsin alueella sijaitseva kaivostoimintamme keskittyy kullan tuottamiseen, sekä malminetsintään Karjalan kultalinjalla, Itä-Suomessa. Omistamme myös hallintaoikeudet seitsemään esiintymään Yhdysvalloissa: viiteen Idahossa ja kahteen Montanassa.

Tavoitteenamme on luoda pitkäjänteistä arvoa

Kasvumme perustuu Karjalan kultalinjan tiedossa olevien kultavarantojen hyödyntämiseen, sekä uusien kultaesiintymien todentamiseen, jotta voimme turvata liiketoimintamme myös tulevaisuudessa. Rahoitusstrategiamme antaa meille liikkumatilaa kiihdyttää kasvuamme samalla, kun operatiivinen tehokkuutemme sekä ketteryytemme ovat kaivosalan parhaimmistoa.

Kasvava kaivosyhtiö, missä asiat ajatellaan uudella tavalla

Markkinatrendit ohjaavat kulutusta enenevissä määrin kestävään kehitykseen, ja siinä aiomme olla kaivosalan suunnannäyttäjä. Haluamme jättää positiivisen jalanjäljen sinne, missä toimimme. Siksi pyrimme tuottamaan kultaa vastuullisesti. Tavoitteenamme on, että meiltä tulevan kullan alkuperä on jäljitettävissä.

Rakennamme kasvuamme ja kilpailukykyämme vastuullisesti. Eettisesti tuotetun metallin ja kestävän kaivostoiminnan edelläkävijänä kannamme vastuumme liiketoimintamme vaikutuksista ympäristöön ja ihmisiin. Toimintamme keskiössä ovat henkilöstön turvallisuus ja hyvinvointi, ympäristön ja luonnon säilyttäminen puhtaana, sekä yhtiömme hyvä ja eettinen hallinnointi.

Suomi on sijoittajalle houkutteleva markkina

  • Suomen hyvä infrastruktuuri, laajat harvaan asutut alueet ja pääsy Geologian tutkimuskeskuksen (GTK) järjestelmälliseen, kattavaan ja laadukkaaseen geologiseen aineistoon tekevät Suomesta houkuttelevan kaivosmaan.
  • Suomen etuja ovat vakaa poliittinen ja taloudellinen tilanne sekä maan toimiva kaivos- ja ympäristölainsäädäntö.

Missiomme

Tuotamme kultaa vastuullisesti koru- ja elektroniikkateollisuuden tarpeisiin. Luomme toiminnallamme arvoa myös muuttamalla luonnonvaroja vauraudeksi joka sijoituskohteena kestää maailmanpolitiikan heilahtelut, ja jolla tuomme varallisuutta ja hyvinvointia Suomeen. Osaamisemme kullantuotannon arvoketjussa lisää kansantaloudellista merkitystämme.

Suomalaisesta maaperästä tuotettu kulta on turvamme maailmanpolitiikan heilahteluissa.  

Kuluttajamarkkinan arvojen kiihtyvä murros muovaa toimialaamme kohti strategiamme ydintä – vastuullisuutta. Missiomme on muuttaa tietoisuutta vastuullisesti tuotetun kullan

saatavuudesta – ja näin luoda tuottamallemme kullalle lisää kysyntää.

Visiomme

Visionamme on kasvattaa Karjalan kultalinjasta yksi maailman merkittävimmistä ja vastuullisimmista kullantuotantoalueista. Aiomme kasvattaa omistaja-arvoamme vastuullisella liiketoiminnalla ja tehdä Endominesistä merkittävä suomalainen kultaan keskittynyt kaivosyhtiö, joka koetaan kiinnostavana kotimaisena, pitkän tähtäimen sijoituskohteena. Haluamme luoda kasvutarinan mistä työntekijämme, kumppanimme ja suomalaiset voivat olla ylpeitä.  

Haluamme muuttaa kaivosalaa vastuullisella liiketoiminnallamme läpinäkyväksi, turvalliseksi sekä moderniksi, luontoa säästäväksi, vakaaksi ja kannattavaksi liiketoiminnaksi. Haluamme muuttaa kuluttajien, kultaseppien ja elektroniikkavalmistajien tietoisuuden vastuullisesti tuotetun metallin käytöstä teollisuudessa ja näin luoda kysyntää vastuullisesti tuotetulle kullalle maailmanmarkkinalla.

Kerro mieli­pi­tee­si Endomi­ne­sis­ta