Pääsisältöön
Pääsisältöön

Tilin­tar­kas­tus

Yhtiökokous valitsee tilintarkastajan hallituksen ehdotuksen pohjalta. Hallituksen tarkastusvaliokunta valmistelee tilintarkastajan valintaa koskevan päätösehdotuksen. Varsinainen yhtiökokous valitsee tilintarkastajan neljäksi vuodeksi kerrallaan.

Tilintarkastajan tehtävänä on tarkastaa yhtiön tilikauden kirjanpito, tilinpäätös ja hallinto. Vuosittain annettavan tilintarkastuskertomuksen lisäksi tilintarkastajat raportoivat hallitukselle säännöllisesti tarkastushavainnoistaan ja osallistuvat hallituksen tarkastusvaliokunnan kokouksiin.

Yhtiökokouksen päätöksen mukaisesti tilintarkastajalle maksetaan palkkiota yhtiön hyväksymän laskun mukaan.

Yhtiön tarkastusvaliokunta valmistelee ehdotuksen tilintarkastajan valinnasta ja tilintarkastajan palkkiosta yhtiökokoukselle ja yhtiökokous valitsee yhtiön tilintarkastajan sekä päättää tilintarkastajan palkkiosta.

Endominesin varsinainen yhtiökokous 25.5.2023 valitsi tilintarkastajaksi KPMG Oy Ab:n, joka on nimennyt KHT Antti Kääriäisen päävastuulliseksi tilintarkastajaksi.