Pääsisältöön
Pääsisältöön

Suoma­lai­nen kullan­tuot­ta­ja


Liiketoimintamme koostuu kolmesta osa-alueesta: malminetsinnästä, malmin rikastamisesta, sekä kaivostoiminnasta

Endomines on kaivos- ja malminetsintäyhtiö. Ilomantsin Pampalossa sijaitseva kaivostoimintamme keskittyy kullan tuottamiseen ja rikastamiseen, sekä malminetsintään Karjalan kultalinjalla Itä-Suomessa. 

Tuotamme vastuullista kultaa koru- ja elektroniikkateollisuuden tarpeisiin, ja luomme toiminnallamme arvoa muuttamalla luonnonvaroja vauraudeksi joka sijoituskohteena kestää maailmanpolitiikan heilahtelut, ja jolla tuomme varallisuutta ja hyvinvointia Suomeen. Kasvumme perustuu Karjalan kultalinjan tiedossa olevien kultavarantojen hyödyntämiseen ja uusien kultaesiintymien todentamiseen.


Visiomme

Visiomme on muuttaa tietoisuutta vastuullisesti tuotetun kullan saatavuudesta – ja näin luoda tuottamallemme kullalle lisää kysyntää. Kuluttajamarkkinan arvojen kiihtyvä murros muovaa toimialaamme kohti strategiamme ydintä – vastuullisuutta. Tavoitteemme on kasvattaa Karjalan kultalinjasta merkittävä, vastuullinen kullantuotantoalue.

Aiomme kasvattaa omistaja-arvoamme vastuullisella liiketoiminnalla ja tehdä Endominesistä merkittävä suomalainen kultaan keskittynyt kaivosyhtiö, joka koetaan kiinnostavana kotimaisena, pitkän tähtäimen sijoituskohteena. Haluamme luoda kasvutarinan mistä työntekijämme, kumppanimme ja suomalaiset voivat olla ylpeitä.

Vastuul­li­ses­ti tuotet­tua kultaa

Haluamme olla alan johtavien yhtiöiden joukossa vastuullisen ja kestävän kaivostoiminnan harjoittamisessa ja jatkuvassa kehittämisessä. 

Vastuullisuus liiketoiminnan ytimessä

Toimintamme keskittyy Karjalan kultalinjalle Ilomantsiin

Liiketoimintamme peruskiven muodostaa Pampalon alueen kullantuotanto ja aluetta ympäröivät kultaesiintymät Karjalan kultalinjalla, mikä kulkee Pohjois-Karjalassa sijaitsevan Ilomantsin kunnan läpi. Vyöhyke on yli 40 kilometriä pitkä ja enimmäkseen viisi kilometriä leveä kultaa sisältävä vihreäkivivyöhyke. Endominesin malminetsintälupa seuraa Karjalan kultalinjaa.  Toimintamme kattaa malminetsinnän ja kairaukset, kaivostoiminnan sekä malmin rikastamisen. 

 Suurimman osan alueen malminetsinnästä on tehnyt Geologian tutkimuskeskus GTK 1990-luvulla. Alueella on lukuisia todennettuja kultamineralisaatioita, joista suurin on Pampalo. Karjalan kultalinja on muihin vastaavanlaisiin kultaa sisältäviin vihreäkivivyöhykkeisiin verrattuna vielä vajaatutkittu ja osin vielä kokonaan tutkimaton.

Endomi­nes sijoi­tus­koh­tee­na

Tavoitteenamme on luoda pitkäjänteistä arvoa sijoittajillemme. Kasvumme perustuu Karjalan kultalinjan tiedossa olevien kultavarantojen hyödyntämiseen, sekä uusien kultaesiintymien todentamiseen, jotta voimme turvata liiketoimintamme myös tulevaisuudessa.

Tavoitteenamme on luoda pitkäjänteistä arvoa

Endomines on kasvava kaivosyhtiö, missä asiat ajatellaan uudella tavalla

Rakennamme kasvuamme ja kilpailukykyämme vastuullisesti. Eettisesti tuotetun metallin ja kestävän kaivostoiminnan edelläkävijänä kannamme vastuumme liiketoimintamme vaikutuksista ympäristöön ja ihmisiin. Toimintamme keskiössä ovat henkilöstön turvallisuus ja hyvinvointi, ympäristön ja luonnon säilyttäminen puhtaana, sekä yhtiömme hyvä ja eettinen hallinnointi.

Arvopohjaisen kumppanivalinnan merkityksen kasvaessa haluamme olla loppuasiakkaillemme ja kumppaneillemme arvostetuin kumppani, sekä henkilöstöllemme toimialan vastuullisin ja halutuin työnantaja.

Haluamme jättää positiivisen jalanjäljen sinne, missä toimimme, siksi louhimamme kulta on aina vastuullisesti tuotettua. Tavoitteenamme on, että meiltä tulevan kullan alkuperä on aina jäljitettävissä.

Arvom­me 

Meitä ohjaavat päivittäisessä työssämme yhteiset arvomme: inhimillisyys, avoimuus ja rehellisyys. Olemme asiantuntijoita, jotka tekevät sen mitä lupaavat. Toimintaamme leimaa vahva paikallisuus, mikä näkyy yhteistyössä paikallisten yrittäjien ja paikallisen yhteisön kanssa. Paikallisella yhteistyöllä pystymme vaikuttamaan Ilomantsin alueen kehitykseen ja paikalliseen hyvinvointiin.  Arvopohjaisen kumppanivalinnan merkityksen kasvaessa olemme loppuasiakkaillemme ja kumppaneillemme arvostetuin kumppani ja raaka-ainetoimittaja ja henkilöstöllemme vastuullisin halutuin työnantaja toimialallamme.

Lue lisää kulttuuristamme ja arvoistamme