Pääsisältöön
Pääsisältöön

Yritys


Olemme suomalainen, kestävän kaivostoiminnan edelläkävijä

Ilomantsin Pampalossa sijaitseva kaivostoimintamme keskittyy kullan tuottamiseen ja rikastamiseen, sekä malminetsintään Karjalan kultalinjalla Itä-Suomessa. Tuotamme vastuullista kultaa koru- ja elektroniikkateollisuuden tarpeisiin, ja luomme toiminnallamme arvoa muuttamalla luonnonvaroja vauraudeksi joka sijoituskohteena kestää maailmanpolitiikan heilahtelut, ja jolla tuomme varallisuutta ja hyvinvointia Suomeen. Kasvumme perustuu Karjalan kultalinjan tiedossa olevien kultavarantojen hyödyntämiseen ja uusien kultaesiintymien todentamiseen.  

Tuotamme kultaa vastuullisesti koru- ja elektroniikkateollisuuden tarpeisiin. Luomme toiminnallamme arvoa myös muuttamalla luonnonvaroja vauraudeksi joka sijoituskohteena kestää maailmanpolitiikan heilahtelut, ja jolla tuomme varallisuutta ja hyvinvointia Suomeen. Osaamisemme kullantuotannon arvoketjussa lisää kansantaloudellista merkitystämme Suomalaisesta maaperästä tuotettu kulta on turvamme maailmanpolitiikan heilahteluissa. 

Visiom­me on muuttaa tietoi­suut­ta vastuul­li­ses­ti tuote­tun kullan saata­vuu­des­ta

Tavoitteemme on kasvattaa Karjalan kultalinjasta merkittävä, vastuullinen kullantuotantoalue. Kuluttajamarkkinan arvojen kiihtyvä murros muovaa toimialaamme kohti strategiamme ydintä – vastuullisuutta. Visiomme on muuttaa tietoisuutta ekologisemmin tuotetun raaka-aineen saatavuudesta – ja näin luoda tuottamallemme kullalle lisää kysyntää.

Kaivos­toi­min­tom­me

Liiketoimintamme peruskiven muodostaa Pampalon alueen kullantuotanto ja aluetta ympäröivät kultaesiintymät. Meillä on malminetsintälupa Itä-Suomessa Karjalan kultalinjan kattavalle alueelle sekä kaivosluvat useisiin kohteisiin tällä alueella. 

Yhdysvalloissa esiintymämme sijaitsevat Idahossa ja Montanassa. Haemme Yhdysvalloissa toiminnallemme kumppanuusmallia, paikallisen operatiivisen tietämyksen ja rahoituksen lisäämiseksi, sekä lisäinvestointien minimoimiseksi.

Lue lisää toiminnoistamme

Endomi­nes on kasva­va kaivos­yh­tiö, missä asiat ajatel­laan uudel­la taval­la

Rakennamme kasvuamme ja kilpailukykyämme vastuullisesti. Eettisesti tuotetun metallin ja kestävän kaivostoiminnan edelläkävijänä kannamme vastuumme liiketoimintamme vaikutuksista ympäristöön ja ihmisiin. Toimintamme keskiössä ovat henkilöstön turvallisuus ja hyvinvointi, ympäristön ja luonnon säilyttäminen puhtaana, sekä yhtiömme hyvä ja eettinen hallinnointi. Haluamme jättää positiivisen jalanjäljen sinne, missä toimimme, siksi louhimamme kulta on aina vastuullisesti tuotettua. Tavoitteenamme on, että meiltä tulevan kullan alkuperä on aina jäljitettävissä.

Arvomme 

Meitä ohjaavat päivittäisessä työssämme yhteiset arvomme: inhimillisyys, avoimuus ja rehellisyys. Olemme asiantuntijoita, jotka tekevät sen mitä lupaavat. Toimintaamme leimaa vahva paikallisuus, mikä näkyy yhteistyössä paikallisten yrittäjien ja paikallisen yhteisön kanssa. Paikallisella yhteistyöllä pystymme vaikuttamaan Pampalon alueen kehitykseen ja paikalliseen hyvinvointiin.  Arvopohjaisen kumppanivalinnan merkityksen kasvaessa olemme loppuasiakkaillemme ja kumppaneillemme arvostetuin kumppani ja raaka-ainetoimittaja ja henkilöstöllemme vastuullisin halutuin työnantaja toimialallamme.