Pääsisältöön
Pääsisältöön

Osakkee­no­mis­ta­jien nimitys­toi­mi­kun­ta

Endominesin osakkeenomistajien nimitystoimikunta on osakkeenomistajien toimielin, jonka tehtävänä on valmistella ehdotukset yhtiökokoukselle hallituksen jäsenten valintaan ja palkitsemiseen liittyen. Nimitystoimikunta koostuu kolmesta jäsenestä, joista kahden tulee edustaa suurimpia osakkeenomistajia ja kolmannen tulee olla hallituksen puheenjohtaja.

Nimitystoimikunnan päätehtävänä on varmistaa, että hallituksella ja sen jäsenillä on yhtiön tarpeita vastaava riittävä osaaminen ja kokemus, ja valmistella tätä varten hyvin perustellut ehdotukset varsinaiselle yhtiökokoukselle hallituksen jäsenten valintaan ja palkitsemiseen liittyen. Varmistaakseen riittävän asiantuntemuksen nimitystoimikunnan tulee ottaa huomioon lainsäädäntö ja hallinnointikoodin suositukset. Edellä mainitun lisäksi nimitystoimikunnan tulee ottaa huomioon hallinnointikoodissa olevat riippumattomuusvaatimukset ja yhtiötä koskevat pörssin säännöt.

Jokainen yhtiön osakkeenomistaja voi tehdä myös oman ehdotuksensa suoraan varsinaiselle yhtiökokoukselle.

Endominesin yhtiökokous hyväksyy nimitystoimikunnan työjärjestyksen, joka sääntelee nimitystoimikunnan nimittämiseen ja kokoonpanoon liittyviä asioita sekä määrittelee nimitystoimikunnan tehtävät ja velvollisuudet. Päätökset koskien työjärjestykseen tehtäviä merkittäviä muutoksia, kuten muutokset koskien nimitystoimikunnan jäsenten määrää ja valintakriteereitä, tekee yhtiökokous.

Osakkeenomistajien nimitystoimikunnan työjärjestys

Osakkeenomistajien nimitystoimikunnan tehtävät ja velvollisuudet on määritelty nimitystoimikunnan työjärjestyksessä.

Osakkeenomistajien nimitystoimikunnan jäsenet

  • Ingeborg Åkermarck
  • Kyösti Kakkonen
  • Jukka-Pekka Joensuu