Pääsisältöön
Pääsisältöön

Vastuu ihmisis­tä


Yritykset rakentuvat ihmisistä, siksi liiketoimintamme tärkein prioriteetti on työntekijöidemme turvallisuus

Korkeatasoisen osaamisen hankkiminen sekä sen sitouttaminen ovat liiketoimintamme kehittämisen kannalta oleellisia seikkoja. Haluamme houkutella riveihimme alan motivoituneimmat, innostuneimmat, ja yhteistyökykyisimmät tekijät, jotka haluavat kehittyä ja kehittää toimintaamme.

Suomalaisena yhtiönä toiminnallamme on positiivinen työllisyysvaikutus kotimaassamme, mihin maksamme myös veromme. Liiketoiminnallamme rakennamme ja ylläpidämme suomalaista yhteiskuntaa, ja elävöitämme alueita missä toimimme, ja näin toimintamme heijastuu myös paikalliseen yhteisöön.

Mittaamme ja teemme toimenpiteitä edistääksemme työntekijöidemme turvallisuutta ja työhyvinvointia. Kehitämme jatkuvasti toimintatapojamme havaintojemme perusteella – turvallinen työkulttuuri vaatii meiltä kaikilta jatkuvaa työtä. Esihenkilömme johtavat esimerkillään ja priorisoivat työturvallisuusasiat päivittäisessä toiminnassaan. Olemme sitoutuneita tarjoamaan tarpeellisen koulutuksen ja vaadittavat välineet turvallisen toiminnan takaamiseksi.

Työturvallisuus

Tavoitteet

Nollatoleranssi työtapaturmissa.

Toimenpiteet

 • Vaaratilanteiden ennakointi, raportointi ja toimenpiteiden kehittäminen.
 • Tapaturmien seuranta ja raportointi.
 • Edellytämme turvallisuusasioiden priorisointia.
 • Tarjoamme tarpeellisen turvallisuuskoulutuksen ja vaadittavat välineet.

Tilanne

*LTIFR laskukaava: jokaista miljoonaa työtuntia kohti sattuneet menetetyn työajan tapaturmat

TammiHelmiMaalisHuhtiToukoKesäHeinäEloSyysLokaMarrasJoulu
20236,96,719,519,018,411,828,934,132,536,335,037,8
202433,035,333,831,2

Työhyvinvointi

Tavoite 

Säilyttää työtyytyväisyysparametrit määritellyllä tasolla.

Toimenpiteet 

Henkilöstön työhyvinvointikyselyt tehdään vuosittain. 

Endomi­nes työpaik­ka­na

Lue mitä endominesilaiset itse kertovat työpaikastaan.

Yhtiömme kulttuuri ja arvot

Sidosryhmäyhteistyö paikallisyhteisöjen kanssa

Sidosryhmäyhteistyön tavoitteena on rakentaa luottamusta ja avoimuutta Endominesin ja sidosryhmiemme välille. Haluamme vaikuttaa myönteisesti yhteisöihin ja lähiympäristön asukkaisiin, joiden keskuudessa harjoitamme liiketoimintaa, joiden yhteistyökumppanina toimimme ja joiden kanssa olemme vuorovaikutuksessa. Yhteistyö ja vuoropuhelu sidosryhmiemme kanssa ovat myös meille arvokkaita tiedon lähteitä, jotta voimme kehittää toimintaamme myös sidosryhmiemme tarpeet huomioiden.

Vastuullisuus toimialueemme yhteisöissä, on liiketoimintamme onnistumisen kannalta kriittinen tekijä. Vuoropuhelu kaivosalueen toimijoiden, viranomaistahojen ja kaivosalueen asukkaiden kanssa auttaa meitä toimimaan avoimesti ja huomioimaan sidosryhmiemme tarpeet ja toiveet ennakoivasti.

Tavoitteet

 • Jatkuva, avoin kaksisuuntainen vuoropuhelu eri sidosryhmien kanssa paikallisesti.
 • Yhteistyö paikallisten yhteistyökumppaneiden ja organisaatioiden kanssa.
 • Paikallisten yhteisöjen tukeminen ja paikallisen elinvoiman rakentaminen.

Toimenpiteet

 • Paikalliset infotilaisuudet vähintään kerran vuodessa, mutta myös aina tarvittaessa.
 • Jatkuva tiedottaminen yhtiön verkkosivuilla.
 • Paikallisten nuorten tukeminen sponsoroinnin keinoin.
 • Muut paikallisten tapahtumien sponsoroinnit.

Tuemme FC Pogos­tan junio­ri­toi­min­taa

Haluamme tarjota alueen lapsille ja nuorille matalan kynnyksen maksuttomia urheilukerhoja, sekä hankkia tukirahoilla kerhoihin uusia varusteita.

Endomines tukee juniorisalibandya ja -jalkapalloa Ilomantsissa