Pääsisältöön
Pääsisältöön

Vastuu ihmisis­tä


Yritykset rakentuvat ihmisistä, siksi liiketoimintamme tärkein prioriteetti on työntekijöidemme turvallisuus. Korkeatasoisen osaamisen hankkiminen sekä sen sitouttaminen ovat liiketoimintamme kehittämisen kannalta oleellisia seikkoja. Haluamme houkutella riveihimme alan motivoituneimmat, innostuneimmat, ja yhteistyökykyisimmät tekijät, jotka haluavat kehittyä ja kehittää toimintaamme.

Suomalaisena yhtiönä toiminnallamme on positiivinen työllisyysvaikutus kotimaassamme, mihin maksamme myös veromme. Liiketoiminnallamme rakennamme ja ylläpidämme suomalaista yhteiskuntaa, ja elävöitämme alueita missä toimimme, ja näin toimintamme heijastuu myös paikalliseen yhteisöön.

Mittaamme ja teemme toimenpiteitä edistääksemme työntekijöidemme turvallisuutta ja työhyvinvointia. Kehitämme jatkuvasti toimintatapojamme havaintojemme perusteella – turvallinen työkulttuuri vaatii meiltä kaikilta jatkuvaa työtä. Esihenkilömme johtavat esimerkillään ja priorisoivat työturvallisuusasiat päivittäisessä toiminnassaan. Olemme sitoutuneita tarjoamaan tarpeellisen koulutuksen ja vaadittavat välineet turvallisen toiminnan takaamiseksi.

Työturvallisuus

Jokainen yritys rakentuu ihmisistä, siksi henkilöstömme turvallisuus on ykkösprioriteettimme.

Tavoitteet

Nollatoleranssi työtapaturmissa.

Toimenpiteet

  • Vaaratilanteiden ennakointi, raportointi ja toimenpiteiden kehittäminen.
  • Tapaturmien seuranta ja raportointi.
  • Edellytämme turvallisuusasioiden priorisointia
  • Tarjoamme tarpeellisen turvallisuuskoulutuksen ja vaadittavat välineet.

Tilanne

  • 2 yhtiön urakoitsijalle sattunutta, poissaoloon johtanutta lievää tapaturmaa.

LTIFR laskukaava: jokaista miljoonaa työtuntia kohti sattuneet menetetyn työajan tapaturmat

Työhyvinvointi

Tavoite 

Säilyttää työtyytyväisyysparametrit määritellyllä tasolla.

Toimenpiteet 

Tarvittaessa kehittämiskohteiden mukaisesti.

Tilanne 

Työhyvinvointitutkimus vuodelle 2023 tehty.

Lue lisää Endomi­ne­sis­ta työnan­ta­ja­na