Pääsisältöön
Pääsisältöön

Yhtio­ko­kous­ma­te­ri­aa­lit


Varsinainen yhtiökokous 22. toukokuuta 2018

Protokoll fört vid årsstämma med aktieägarna i Endomines Finland Oyj (publ)

Presentation: Annual General Meeting 22 May 2018

Video: Annual General Meeting 22 May 2018

 1. Kallelse till årsstämma
 2.  Valberedningens förslag och motiverade yttrande

  In English CV: Thomas Hoyer

  In English CV:Ingmar Haga

 3. Styrelsens fullständiga förslag inför årsstämma

 4. Styrelsens utvärdering av ersättning till ledande befattningshavare

 5. Revisoryttrande om ersättning till ledande befattningshavare

 6. Årsredovisning 2017

Ylimääräinen yhtiökokous 8. tammikuuta 2018

 1.  Stämmoprotokoll 2018-01-08
 2. a) Punkt 7 Styrelsens beslut och fullständiga förslag till beslut

  b) Punkt 8 Styrelsens beslut och fullständiga förslag till beslut

  c) Punkt 9 Styrelsens beslut och fullständiga förslag till beslut

 3. Styrelsens redogörelse 13.6 och 12.7

 4. Revisorsyttrande 13.6 och 12.7

 5. Styrelsens redogörelse 20.13

 6. Revisorsyttrande 20.14

Varsinainen yhtiökokous 20. huhtikuuta 2017

Protokoll fört vid årstämma med aktieägarna i Endomines Finland Oyj (publ)

 1. Kallelse till årsstämma
 2. Valberedningens förslag och motiverade yttrande
 3. Styrelsens fullständiga förslag inför årsstämma
 4. Styrelsens utvärdering av ersättning till ledande befattningshavare
 5. Revisoryttrande om ersättning till ledande befattningshavare
 6. Årsredovisning 2016

Varsinainen yhtiökokous 18. huhtikuuta 2016

Årsstämmoprotokoll 2016

 1. Kallelse till årsstämma
 2. Valberedningens förslag och motiverade yttrande
 3. Styrelsens fullständiga förslag inför årsstämma
 4. Styrelsens utvärdering av ersättning till ledande befattningshavare
 5. Revisoryttrande om ersättning till ledande befattningshavare
 6. Årsredovisning 2015 (låg upplösning)

  Årsredovisning 2015 (hög upplösning)

Ylimääräinen yhtiökokous 17. joulukuuta 2015

Stämmoprotokoll 2015-12-17

Bilaga 2 till stämmoprotokoll

Kallelse till extra bolagsstämma i Endomines Finland Oyj (publ)

Styrelsens förslag beslut och förslag till beslut

Styrelsens redogörelse enligt ABL 13.6

Revisorsyttrande

Styrelsens redogörelse enligt ABL 20.13 och 12.7

Varsinainen yhtiökokous 16.huhtikuuta 2015

Årsstämmoprotokoll 2015

Kallelse till årsstämma

Valberedningens förslag och motiverade yttrande

Information om föreslagna styrelseledamöter

Styrelsens redovisning enligt Koden 9.1

Revisoryttrande om ersättningar till ledande befattningshavare

Ylimääräinen yhtiökokous 30. lokakuuta 2014

Extra bolagsstämma 2014-10-30 inkl bilaga 2

Styrelsens fullständiga förslag

Styrelsens redogörelser

Revisorernas yttrande över styrelsens redogörelse

Villkor för teckningsoptionerna

Varsinainen yhtiökokous 24. huhtikuuta 2014

Årstämmoprotokoll 2014

Kallelse till bolagsstämma 2014

Redogörelse för valberedningens arbete 2014

Styrelsens redovisning av utvärdering av ersättningar till ledande befattningshavare

Revisorsyttrande

Varsinainen yhtiökokous 23.huhtikuuta 2013

Årsstämmoprotokoll 2013

Kallelse till bolagsstämma i Endomines 2013

Valberedningens redogörelse förslag och motivering av förslag

Information om till ny- och omval föreslagna styrelseledamöter 2013

Styrelsens redovisning av utvärdering av ersättningar till ledande befattningshavare

Revisorsyttrande enligt 8 kap 54 aktiebolagslagen

Varsinainen yhtiökokous 26. huhtikuuta 2012

Årsstämmoprotokoll 2012

Kallelse till Bolagsstämma i Endomines Finland Oyj 2012

Årsredovisning 2011

Information om till ny- och omval föreslagna styrelseledamöter 2012

P. 14 Styrelsens förslag till beslut om riktlinjer för ersättning till ledande befattningshavare FIN

P. 15 Styrelsens förslag till beslut om emissionsbemyndigande

Varsinainen yhtiökokous 28. huhtikuuta 2011

Endomines årsstämmoprotokoll 2011 exkl. bilaga 1 & 2

Varsinainen yhtiökokous 25. huhtikuuta 2010

Protokoll fört vid bolagsstämma med aktieägarna i Endomines Finland Oyj (publ)