Pääsisältöön
Pääsisältöön

Sidos­ryh­mäyh­teis­työ


Sidosryhmäyhteistyö paikallisyhteisöjen kanssa

Sidosryhmäyhteistyön tavoitteena on rakentaa luottamusta ja avoimuutta Endominesin ja sidosryhmiemme välille, tarkoituksena sujuvoittaa yhteistyötä ja liiketoimintamme kehitystä.

Haluamme vaikuttaa myönteisesti yhteisöihin ja lähiympäristön asukkaisiin, joiden keskuudessa harjoitamme liiketoimintaa, joiden yhteistyökumppanina toimimme ja joiden kanssa olemme vuorovaikutuksessa. Yhteistyö ja vuoropuhelu sidosryhmiemme kanssa ovat myös meille arvokkaita tiedon lähteitä, joiden mielipiteitä ja asiantuntemusta me arvostamme.

Vastuullisuus toimialueemme yhteisöissä, on liiketoimintamme onnistumisen kannalta kriittinen tekijä. Vuoropuhelu kaivosalueen toimijoiden, viranomaistahojen ja kaivosalueen asukkaiden kanssa auttaa meitä toimimaan avoimesti ja huomioimaan sidosryhmiemme tarpeet ja toiveet ennakoivasti.

Tavoitteet

  • Jatkuva, avoin kaksisuuntainen vuoropuhelu eri sidosryhmien kanssa paikallisesti.
  • Yhteistyö paikallisten yhteistyökumppaneiden ja organisaatioiden kanssa.
  • Paikallisten yhteisöjen tukeminen ja paikallisen elinvoiman rakentaminen.


Kannam­me vastuum­me ihmisis­tä

Yritykset rakentuvat ihmisistä, siksi liiketoimintamme tärkeimpiä prioriteetteja ovat työntekijöidemme turvallisuus ja hyvinvointi.