Pääsisältöön
Pääsisältöön

Endomi­nes työpaik­ka­na


Olemme puhtaasti suomalainen työnantaja

Suomalaisena yhtiönä toiminnallamme on positiivinen työllisyysvaikutus kotimaassamme. Maksamme verot suomeen, ja liiketoiminnallamme rakennamme ja ylläpidämme suomalaista yhteiskuntaa, ja elävöitämme Ilomantsin aluetta missä toimimme. Koska pääpaikkamme on suomessa, myös päätökset teemme suomessa – mikä käytännössä tarkoittaa sitä, että voimme paikallisesti vaikuttaa asioiden kulkuun ja liiketoimintamme vaikutuksiin alueella, missä toimimme.

Haluamme olla työnantaja, joka välittää tekijöistään, sillä yritykset eivät olisi olemassa ilman tekijöitään

Meillä vaalitaan hyvää ja innostavaa ilmapiiriä, ja meillä työkavereiden tuki ja auttamisen meininki näkyvät työssämme joka päivä. Päivittäisessä työssämme korostuu myös se, että meillä on hyvät vaikutusmahdollisuudet oman työn sisältöön ja organisointiin – ja mikä tärkeintä: kehitysideoita kuunnellaan tarkalla korvalla, ja niiden toteuttamiseen annetaan tilaisuus. Tämä auttaa tekijää kasvamaan ja kehittymään työssään, samalla kun itse liiketoimintamme kehittyy. 

Työpaik­kae­dut

Hyvän työpaikan mukana tulee myös etuja. Meillä Endominesilla hyvien työkavereiden lisäksi:

  • Tarjoamme terveysturvavakuutuksen, mikä kattaa käynnit missä tahansa yksityisellä lääkäriasemalla. Vakuutus kattaa yleis- ja erikoislääkärikäynnit. 
  • Koulutamme ja tuemme kouluttautuessasi omassa ammatissasi eteenpäin .
  • Tarjoamme tarvittaessa myös asunnon.

Työtyytyväisyystutkimuksissamme nousevat seuraavat teemat esiin

Esihenkilön kanssa on helppo keskustella

Meillä kommunikaatio esihenkilölle koetaan helpoksi. Tätä edesauttaa matala ja mutkaton organisaatio, missä kaikki puhaltavat yhteen hiileen ja töitä tehdään rennolla fiiliksellä.  

Meillä tekijät ovat sitoutuneita 

Endomines koetaan hyväksi työnantajaksi, siksi meillä tekijät pysyvät pitkään. Meille se on tärkeä asia, siksi panostamme kulttuurissamme erityisesti niihin asioihin, mitä meillä työskentelevät osaajat arvostavat.

Luotettava, reilu työnantaja 

Se on meille kunnia-asia, ja hyvän hallintotavan,avoimen kommunikaation avulla haluamme henkilöstömme kokevan meidät jatkossakin luotettavaksi, reiluksi työnantajaksi. 


Endomi­ne­sin kulttuu­ri ja arvot 

Meille työntekijöiden turvallisuus on ykkösprioriteettimme mistä emme tingi. Se ohjaa kaikkea toimintaamme, ja sitä seurataan ja kehitetään tarpeiden mukaisesti – jatkuvasti.  

Turvallinen työkulttuuri vaatii meiltä kaikilta jatkuvaa työtä, jotta voimme saavuttaa tavoitteemme harjoittaa toimintaamme tapaturmitta. Haluamme työntekijöidemme ja liikekumppaneidemme palaavan töistään koteihinsa tapaturmitta, joten odotamme kaikilta työntekijöiltämme sitoutumista terveys‐ ja turvallisuuspolitiikkamme noudattamiseen. 

Meille töihin pääsyn kriteereitä ovat koulutus, kokemus, osaaminen ja hakijan potentiaali sekä oikea asenne – sukupuolella, iällä tai alkuperällä ei meillä ole merkitystä. Olemme sitoutuneita noudattamaan ja kunnioittamaan työ‐ ja ihmisoikeuksia kaikessa toiminnassamme ja odotamme kaikilta liikekumppaneilta samaa sitoutumista. Nämä oikeudet turvaavat esimerkiksi yhtäläisen oikeuden palkitsemiseen samasta työstä, nollatoleranssi modernia orjuutta, pakkotyötä, lapsityövoimaa sekä muuta oikeudetonta syrjintää kohtaan. 

Olemme sitoutuneet tarjoamaan työympäristön, joka on vapaa häirinnästä, syrjinnästä ja kiusaamisesta. Meillä syrjintä on kielletty riippumatta siitä, perustuuko se henkilöä itseään vai jotakuta toista koskevaan tosiseikkaan tai oletukseen. Kiusaamiselle ja häirinnälle meillä on ehdoton nollatoleranssi ja rohkaisemme kaikkia, jotka huomaavat syrjivää, häiritsevää tai kiusaavaa toimintaa tai käytöstä, tekemään siitä ilmoituksen Endominesin sisäisen whistle-blowing-kanavan kautta, jotta tilanteeseen pystytään puuttumaan mahdollisimman aikaisessa vaiheessa. Kunnioitamme kollegoitamme ja omalla käyttäytymisellämme vahvistamme positiivista ilmapiiriä, jotta meillä on jatkossakin työpaikka, missä me kaikki viihdymme ja voimme hyvin. 

Olemme matala, ketterä ja epäbyrokraattinen organisaatio. Mitä ohjaavat reilu tapa toimia, työkavereiden kunnioittaminen ja arvostaminen sekä yhteistyö ja yhteiset tavoitteet. Meille on tärkeätä, että kollega saa apua, jos sitä tarvitaan. Me myös seuraamme, ylläpidämme ja kehitämme toimintakulttuuriamme jatkuvasti.