Allmänt

Denna webbplats ägs och framställs av Endomines AB.

Endomines (alla rättigheter förbehålls) äger upphovsrätten till denna webbplats, inklusive och utan begränsning, alla dokument, filer, text, bilder, grafik, enheter, ljud-och audiovisuella element samt kod.

Förutom vad som uttryckligen anges nedan, är det, utan skriftligt tillstånd av Endomines, förbjudet att reproducera, överföra, distribuera eller lagra en del eller hela innehållet i någon form, inklusive inramningar, att härleda verk baserade på denna webbplats eller dess innehåll, införliva det med andra webbplatser, elektroniska informationssökningssystem eller publikationer. Ändringar till innehållet på denna webbplats är strikt förbjuden.

Du har behörighet att kopiera och skriva ut utdrag från denna webbsida för personligt icke-kommersiellt bruk under förutsättning att varje sådan kopia eller avtryck bibehåller alla ursprungliga meddelanden om upphovsrätt eller annan äganderätt, textförklaringar och eventuellt inkluderade friskrivningsklausuler.

Informationen på denna webbplats kan användas i informationssyfte, förutsatt att källan till informationen nämns. Dessutom kan du kopiera och skriva ut pressmeddelanden och andra dokument som klassificeras som offentliga.

Informationen på denna webbplats kan ändras när som helst utan förvarning eller andra förpliktelser. Endomines förbehåller sig rätten att revidera sidorna eller ta bort tillgången till dem när som helst. Endomines har inte någon skyldighet att rätta till eventuella felaktigheter på denna webbplats eller att informera användarna om eventuella rättelser gjorts.

Externa länkar

Webbplatsen kan innehålla länkar till webbplatser som är skapade och upprätthållna av en tredje part. Dessa webbplatser kontrolleras inte av Endomines och Endomines representerar inte, tar inget ansvar för och ger inte heller några garantier för material som skapats eller publicerats på sådana webbplatser.

GDPR

För att fortsätta till webbplatsen, krävs ditt samtycke i enlighet med gällande sekretesslag, inklusive EU:s allmänna Dataskyddsförordning (GDPR).

Vi och våra partners använder teknik, såsom cookies, på vår webbplats för att analysera trafik och upprätthålla och förbättra webbplatsen.

Klicka på “Fortsätt till sidan” nedan om du samtycker med Endomines användningen av ifrågavarande teknik och utnyttjande av dessa tredje parter. Besök vår sida för sekretesspolicy för att lära dig mer.