Endomines publicerar finansiell information för år 2018 enligt följande schema:
● Finansiella rapporter för år 2017 | 28 februari
● Årsredovisning | 29 mars
● Delårsrapport januari-mars 2018 | 17 maj
● Halvårsrapport januari-juni 2018 | 16 augusti
● Delårsrapport juli-september 2018 | 14 November
Finansiella rapporter 2018 / 14 februari 2019.