Endomines bolagsstyrning har som målsättning att skapa en god grund för en aktiv och ansvarstagande ägarroll, att fördela ansvar inom företaget på lämpligt sätt, och att upprätthålla en tydlig kommunikation gentemot alla intressenter i Bolaget.

Endomines bolagsstyrning grundar sig på svensk lagstiftning, den svenska koden för bolagsstyrning, NASDAQ OMX Stockholms regelverk för emittenter, samt interna instruktioner och riktlinjer som fastställts av företaget.

Bolagsstyrningsrapport

Endomines har gett ut en bolagsstyrningsrapport som en del av sin årsrapport under 2015–2017 och som en separat bolagsstyrningsrapport under 2012–2013. Dessa rapporter finns tillgängliga på svenska, vilket är det officiella rapporteringsspråket för Endomines.

2017 (länk till årsredovisning)
2016 (länk till årsredovisning)
2015 (länk till årsredovisning)
2014 (länk till årsredovisning)
2013 (länk till årsredovisning)
2012 (länk till årsredovisning)

Bolagsordning

Denna bolagsordning har antagits vid årsstämma den 10 juni 2019.
Dokumentets originalspråk är svenska.

Länk till Bolagsordning