28.9.2020

Endomines AB har tagit upp ett kortfristigt lån om 2 MEUR

Pressmeddelande (PDF)
Endomines AB, Pressmeddelande 28.9.2020 kl. 12:00 CEST

Skuldebrev till ett belopp om 2 MEUR har ställts ut till finska institutionella investerare. Medlen från lånet kommer huvudsakligen att användas för att finansiera och möjliggöra pågående transaktioner och finansieringsrelaterade projekt i Bolaget, förstärka Bolagets sysselsatta kapital samt finansiera Endomines-koncernens löpande verksamhet.

Lånet har en sexmånaders löptid och en fast månatlig ränta om 1 procent med en uppläggningsavgift på 6 procent. Bolaget har möjlighet att förtidsbetala Lånet till ett belopp som motsvarar det nominella beloppet.

Greg Smith, VD för Endomines, kommenterar: “Jag är nöjd över att kunna bekräfta att vi tagit ett lån på 2 MEUR som förstärker vårt kortsiktiga finansieringsbehov. Jag vill tacka de investerare som har ställt ut lånet. Under sommarmånaderna har vi obevekligt arbetat för att hitta en långsiktig finansieringslösning för Endomines. Via omfattande diskussioner med flera investerare och finansiella rådgivare har vi sett ett mycket starkt intresse för Endomines och vår nuvarande projektportfölj uppbackat av det nuvarande höga guldpriset. Styrelsen och ledningen diskuterar med investeringsbanker och mäklare genom hela USA och Europa och arbetar fort med att finna den bästa långsiktiga finansieringslösningen för Bolaget. Genom vårt uppkommande förvärv och slutförande av US Grant och Kearsarge strävar vi efter att nå en finansieringslösning inom kort.”
 

Kontaktpersoner:
Greg Smith, VD, +358 50 544 68 14, greg.smith@endomines.com
Marcus Ahlström, Vice VD och ekonomichef, +358 50 544 68 14, marcus.ahlstrom@endomines.com

Informationen lämnades, genom ovanstående kontaktpersoners försorg, för offentliggörande den 28 september 2020 kl. 12:00 CEST.

Om Endomines
Endomines AB är ett gruvbolag med fokus på guld. Företaget utövar prospektering i östra Finland längs den Karelska Guldlinjen. Bolaget håller även på att påbörja gruvverksamhet i Idaho USA. Endomines strävar att förbättra sina långsiktiga tillväxtmöjligheter genom utökad prospektering och företagsförvärv. Endomines avser att förvärva fyndigheter belägna i stabila jurisdiktioner, som snabbt och med begränsade investeringar kan sättas i produktion.

Aktien handlas på Nasdaq Stockholm (ENDO) och Nasdaq Helsinki (ENDOM).