5.5.2021

Förslag av styrelsemedlemmar till Endomines AB

Pressmeddelande (PDF)
Endomines AB, pressmeddelande 5.5.2021 kl 11:00 CEST

Endomines AB:s valberedning har beslutat om följande förslag till bolagets inkommande ordinarie bolagsstämma. 

Valberedningen föreslår att fem styrelseledamöter väljs för perioden som sträcker sig fram till den ordinarie bolagsstämman år 2022. Omval föreslås av Ingmar Haga och Jeremy Read. Till nya medlemmar föreslås Eeva Ruokonen, Markus Ekberg samt Jukka-Pekka Joensuu. Valberedningen föreslår vidare att Ingmar Haga omväljs till styrelsens ordförande.

De föreslagna personerna har meddelat att de står till förfogande.

Rauno Pitkänen och Thomas Hoyer har meddelat valberedningen att de ej står till förfogande för omval.

Föreslagna nya styrelsemedlemmar:

Eeva Ruokonen, är en erfaren ledare inom metall- och mineralindustrin med en stark teknisk och god förståelse om den övergripande värdekedjan inom sektorn. Hon har mer än 30-års professionell bakgrund som har byggts upp i gruvor, smältverk samt anrikningsverk inom områden för hållbar gruvnäring och metallindustri; inkluderande Vice President vid Boliden AB och CSO vid Talvivaara Mining Company. Hon har en utbildning både inom gruvnäring (M.Sc.) och mineralanrikning (Lic.Sc.) samt en MBA inom affärsekonomi. För närvarande är hon styrelseledamot vid Finnish Minerals Group (2018-), medlem av en rådgivande grupp vid Nordic Talc (2020- ) och slutför som bäst sin doktorsavhandling inom hållbar gruvdrift vid Aalto universitetet.

Markus Ekberg, har över 35 års internationell erfarenhet inom design, konstruktion samt ledning av främst underjordiska gruvor. För tillfället arbetar han som VD, styrelseordförande och delägare av FinnCobalt Oy – ett junior gruvutvecklingsbolag som siktar på att öppna en ny kobolt-nickel-koppar batterimetallgruva i östra Finland. Innan hans nuvarande position arbetade Markus som VD för Endomines AB mellan åren 2009–2017. Under den perioden utvecklades Pampalo-gruvan och driftsattes inom budget och enligt tidsplan.  Tidigare har Markus haft ledande befattningar och styrelseuppdrag i flera gruvföretag och föreningar. Han är grundare av Kodal Minerals AS - ett norskt mineralutvecklingsföretag, noterat på AIM-marknaden i London.  

Jukka-Pekka Joensuu, har en omfattande juridisk erfarenhet inom gränsöverskridande investeringar samt omstruktureringar av bolag.  Han har en imponerande karriär inom telekom- och teknologisektorn och har fungerat som ledande rådgivare för regeringar och institutionella investerare.  Jukka-Pekka har varit verksam i den globala förvaltningsstyrelsen inom turnaround ledning och har även arbetat som operativ chef för Pricewaterhouse Coopers Oy. Han arbetar för närvarande som partner på den internationella advokatbyrån Eversheds.

Mer information om de föreslagna nya styrelseledamöterna och nuvarande styrelseledamöter finns på bolagets hemsida www.endomines.com

 
Kontaktperson

Ingmar Haga, styrelseordförande, +358 40 700 3518, ingmar.haga@endomines.com

Informationen lämnades, genom ovanstående kontaktpersons försorg, för offentliggörande den 5 maj kl. 11:00 CEST.

Om Endomines
Endomines AB är ett gruvbolag med fokus på guld. Företaget utövar prospektering i östra Finland längs den Karelska Guldlinjen. Bolaget håller även på att påbörja gruvverksamhet i Idaho USA. Endomines strävar att förbättra sina långsiktiga tillväxtmöjligheter genom utökad prospektering och företagsförvärv. Endomines avser att förvärva fyndigheter belägna i stabila jurisdiktioner, som snabbt och med begränsade investeringar kan sättas i produktion.

Aktien handlas på Nasdaq Stockholm (ENDO) och Nasdaq Helsinki (ENDOM).