12.9.2022

Endomines utökar sin verksamhet i Ilomantsi och överger Kalvinits ilmenitprojekt

Pressmeddelande (PDF)

Endomines AB (publ), pressmeddelande, 12.9.2022 klockan 16:00 CEST

Endomines rapporterar om beviljandet av en malmprospekteringsreservation för Huhus zink-bly- och järnfyndigheter belägna i Ilomantsi i östra Finland. Dessutom har Endomines beslutat att överge Kalvinits ilmenitprojekt i Käviä och Halsua i västra Finland.

 

Huhus fyndighet

 

Endomines planer för att undersöka förekomsten av guld för Huhus. Endomines har beviljats ​​ett malmprospekteringsreservat på 19,57 kvadratkilometer, som täcker Huhus zink-bly- och järnfyndighet i Ilomantsi kommun i östra Finland (bild 1). Huhus-fyndigheten har varit föremål för malmprospektering sedan 1950-talet, först av Malminetsijä Oy och senare av Outokumpu Oy. Totalt har 30 borrhål med en total längd av 4 781 meter borrats i området. Fyndigheten ligger i den guld potentiella grönstenszonen i Ilomantsi, cirka 32 kilometer sydväst om företagets Pampalo-gruva.

 

Huvuddelen av den historiska borrkärnan förvaras i GTK:s nationella borrkärnearkiv i Loppi. Förekomsten av guld har inte studerats i detalj tidigare och ingen modern reservuppskattning har gjorts för förekomsten. Att omanalysera den historiska borrkärnan, sammanställa alla tidigare data och göra en ny tredimensionell geologisk modell är viktiga steg för att förstå områdets prospekteringspotential.

 

Huhus malmprospekteringsreservation gäller i två år och ger rätt att ansöka om malmprospekteringstillstånd.

 

Bild 1. Huhus malmprospekteringsreservat i Ilomantsi, Finland.

 

 

Kalvinits ilmenitprojekt

 

Kalvinit, ett helägt dotterbolag till Endomines, har beslutat att inte starta gruvkretsprocessen för ilmenitfyndigheterna. Detta innebär att Koivu och andra malmprospekteringstillstånd löper ut och ilmenitfyndigheterna inte längre är i Endomines ägo. I enlighet med den nya strategin fokuserar Endomines på guld- och malmprospektering vid den Karelska guldlinjen. Dessa åtgärder stödjer genomförandet av den valda strategin.

 

"Huhus-projektet ligger i ett område där det finns potential för förekomst av guldmineralisering. Den befintliga informationen möjliggör enkel och kostnadseffektiv tillgång till områdets geologiska data. Vi planerar att analysera de gamla borrkärnorna för guld och utvärdera potentialen för prospektering av guldmalm i området. Samtidigt stödjer inte ilmenit vår nuvarande strategi. Denna finjustering av projektportföljen stödjer vår nya strategi, där vi fokuserar starkt på den Karelska guldlinjen", konstaterar VD Kari Vyhtinen

Mer information:

 

Kari Vyhtinen, VD, kari.vyhtinen@endomines.com, +358 40 585 0050

 

Informationen lämnades, genom ovanstående kontaktpersons försorg, för offentliggörande klockan 16:00 CEST den 12 september 2022.

Om Endomines

Endomines AB är ett gruvbolag med fokus på guld. Företaget utövar prospektering i östra Finland längs den Karelska Guldlinjen. Bolaget håller även på att påbörja gruvverksamhet i Idaho USA och Finland. Endomines strävar att förbättra sina långsiktiga tillväxtmöjligheter genom utökad prospektering och företagsförvärv. Endomines avser att förvärva fyndigheter belägna i stabila jurisdiktioner, som snabbt och med begränsade investeringar kan sättas i produktion.

Aktien handlas på Nasdaq Stockholm (ENDO) och Nasdaq Helsinki (ENDOM).