31.5.2022

Endomines meddelar att man startar produktion vid Pampalo dagbrott och rapporterar uppmuntrande borrresultat från Friday gruvan

Pressmeddelande (PDF)

Endomines AB, pressmeddelande 31 maj 2022 kl 13:00 CEST

 

Endomines är glada att kunna tillhandahålla en operativ uppdatering av sina finska och amerikanska verksamheter.

 

Pampalo Finland

 

Den senaste tiden har guldprisutvecklingen varit mycket positiv. Endomines har därför undersökt möjligheter att utveckla andra delar och kända guldfyndigheter inom området Karelian Gold Line för att öka guldproduktionsnivåerna vid Pampalo-bruket. Som ett första steg kommer Endomines att öppna det Östra dagbrottet vid Pampalo för produktion. Dagbrottet är planerat att vara i produktion i september 2022 och det beräknas att det Östra dagbrottet kommer att öka guldproduktionsvolymerna i Pampalo med 10-20 %. Dagbrottet innehåller cirka 150 000 ton mineraltillgångar med en genomsnittlig guldhalt på 1,2 g/t. Dagbrottet beräknas vara i drift i cirka två år.

 

“Vi håller för närvarande på att uppdatera vår långsiktiga strategi. Att utveckla verksamheten vid Karelian Gold-linjen är en viktig del av vår framtida strategi. Det nuvarande guldpriset gör det möjligt att bearbeta guldtillgångar med lägre guldhalt än tidigare och vi har fri kapacitet vid Pampalos anrikningsverk. Att öppna dagbrottet är det första steget att utökal Pampalo-produktionen och jag förväntar mig att denna utveckling kommer att fortsätta även i framtiden. Karelian Gold-linjen har betydande guldproduktionspotential. Det är troligt att vi också kommer att söka ytterligare finansiering för att påskynda utvecklingsaktiviteterna”, säger VD Kari Vyhtinen.

 

Friday Idaho, US

 

Efter att produktionen vid Friday-gruvan avbröts i början av 2022, har Endomines genomfört en underjordisk diamantborrningskampanj för att testa omfattningen och kontinuiteten av malmlinserna som ligger under den nuvarande gruvnivån på S4500. Borresultaten har varit mycket lovande eftersom fem borrhål av åtta, om totalt 342 m, som borrades under kampanjen påträffade höghaltig (över 8 g/t) guldmineralisering som sträcker sig upp till 60 m vertikalt under den nuvarande gruvnivån. Mer borrning kommer att behövas göras för att bättre definiera kontinuiteten och formen på de guldmineraliserade strukturerna för framtida gruvplaneringsändamål.

 

Figure 1: Longitudinell projektion av Friday-gruvan, Idaho, US

 

Table 1 – Resultat från kärnborrning 2022, Friday-gruvan Idaho, US

Hål ID

Från
(m)

Till
(m)

Längd längs borrhål (m)

Verklig bredd (m)

Au
(g/t)

FD21-041

16.8

18.0

1.2

1.0

5.6

 

22.3

25.3

3.1

2.6

6.0

inklusive

23.5

24.1

0.6

0.5

12.5

 

30.8

33.9

3.1

2.6

7.2

FD21-042

29.7

31.0

1.2

0.9

7.1

FD21-043

9.0

9.9

0.9

0.9

3.7

 

13.2

15.9

3.5

3.3

4.8

inklusive

14.0

14.9

0.9

0.9

9.0

FD21-044

20.2

22.6

2.4

2.3

3.7

FD22-001

21.2

27.9

6.7

6.4

8.5

inklusive

26.2

26.5

0.3

0.3

37.3

FD22-002

0.0

2.7

2.7

2.2

8.5

 FD22-003

25.2

27.9

2.7

1.6

4.4

 

38.9

39.8

0.9

0.5

36.7

 

44.4

47.4

3.1

1.8

20.4

inklusive

46.2

47.4

1.2

0.7

32.1

FD22-004

7.3

8.2

0.9

0.4

3.5

 

27.1

30.7

3.5

1.4

3.2

 

37.8

38.7

0.9

0.4

3.7

 

46.5

49.3

2.7

1.1

3.8

Obs: En lägre cut-off om 3,4 g/ton guld har använts för alla intervall.

 

”Resultaten från Friday är mycket lovande och bekräftar ytterligare förekomsten av guldmineraliseringen i området. Vi har utvärderat de övergripande resultaten och kommit fram till att ytterligare borrningar fortfarande krävs för att återuppta guldproduktionen vid Friday gruvan. Friday ramp-up hade flera utmaningar under 2021 och vi måste få mer detaljerade gruvplaner på plats för att starta om produktionen. Vi har begränsade ekonomiska resurser och kommer att prioritera utvecklingen av Östra dagbrottet i Pampalo före Friday ​​och därför kommer borrningen vid Friday ​​att övervägas först i slutet av 2022. Vi kommer också att undersöka möjligheter för partnerskap för Friday-gruvan och Orogrande processanläggning”, säger VD Kari Vyhtinen.

 

Borrtekniskt

 

All underjordisk borrning har utförts av American Drilling, med en Hagby 1000/Sandvik DE130 med NQ-borrör. Detta ger en borrkärna på 47,6mm i diameter. Borrhålslokaler, start-azimut och stupningar har mätits med gruvmätningsutrustning. Borrhålen var generellt sett kortare än 100 m och ingen borrhålsmätning utfördes. Kärnåterhämtning var över 90 %. Alla borrhål avslutades med tryckinjektering.

 

Analys och QA/QC-procedurer

 

Borrkärnorna har loggats av Endomines egen personal och kontraktsgeologer. Beredningen (krossning, pulverisering och klyvning) av kärnproverna från de underjordiska borrningarna har utförts vid Endomines gruvlaboratorium vid Orogrande anrikningsverk i Elk City, Idaho. Företag som kontrakterats för analys var American Analytical Services (Osburn, Idaho), Skyline Laboratories (Tucson, Arizona) och Bureau Veritas (Vancouver, Canada). Fire assay -tekniker användes för guldanalys.

 

Normala QA/QC-procedurer (kvalitetssäkring och kvalitetskontroll) har uppföljts med alla prover. Standarder (från CDN Resource Labs, Kanada) och dubbletter har rutinmässigt inlämnats som en del av provtagningsprogrammet. Kvaliteten på provberedning, säkerhetsintegritet och kemiska analyser var samma som, eller överträffade, de gällande industristandarder och kraven enligt JORC-koden.

 

Kompetent person

 

Detta uttalande har kontrollerats av Eurogeologisten Jani Rautio MSc (Geol) som är en kvalificerad person i enlighet med Fennoscandian Association for Metals and Mining Professionals, FAMMP, standarder. Jani Rautio är heltidsanställd på Endomines.

 

Kontaktperson:

Kari Vyhtinen, VD, kari.vyhtinen@endomines.com, +358 40 585 0050

 

Denna information är sådan information som Endomines AB är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s

marknadsmissbruksförordning. Informationen lämnades, genom ovanstående kontaktpersons försorg, för

offentliggörande den 31 maj 2022 kl. 13:00 CEST.

 

Om Endomines

 

Endomines AB är ett gruvbolag med fokus på guld. Företaget utövar guldbrytning i Pampalo gruva i östra Finland

och prospektering längs den Karelska Guldlinjen. Bolaget utvecklar även gruvverksamhet i Idaho och Montana, USA. Endomines strävar att förbättra sina tillväxtmöjligheter genom en utökad prospektering och företagsförvärv. Bolaget planerare att förvärva fyndigheter belägna i stabila jurisdiktioner, som snabbt och med begränsade investeringar kan sättas i produktion.

 

Aktien handlas på Nasdaq Stockholm (ENDO) och Nasdaq Helsinki (ENDOM).