12.3.2020

Endomines har ingått avtal för koncentratförsäljning

Pressmeddelande (PDF)
Endomines AB, Pressmeddelande 12.3.2020 klo 08:30 CET

Endomines AB (“Bolaget” eller “Endomines”) är nöjda över att meddela att man har ingått ett avtal  med H&H Metals gällande försäljning av guldkoncentrat producerat vid Bolagets Friday gruva (”Projektet”) belägen i Idaho, USA, med en första förväntad provleverans om 20 WMT i mars, 2020. Den årliga leveransmängden av koncentrat till H&H förväntas vara mellan 12 000 - 15 000 uns betald guld. Bolaget kommer att erhålla 95% betalning på bruttovärdet för spot priset av koncentratet, med avdrag för vissa transportkostnader och processkostnader.

Avtalet ingicks efter detaljerade förhandlingar med målet att uppnå ett ömsesidigt förmånligt och genomförbart avtal för båda parter.

Greg Smith, VD för Endomines, kommenterar: “Vi är mycket nöjda med avtalet som vi ingått med H&H Metals vilket säkerställer försäljningen av vårt guldkoncentrat. Detta avtal innebär ett länge väntat kassaflöde från vår Friday-gruva och vi ser framemot att bygga ett upp ett långvarigt förhållande med H&H Metals”

Kontaktperson

Greg Smith, VD, +44 7717 880 923, greg.smith@endomines.com

Denna information är sådan information som Endomines AB är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning. Informationen lämnades, genom ovanstående kontaktpersons försorg, för offentliggörande den 12 mars 2020 kl. 08:30 CET.

Om Endomines
Endomines AB är ett gruvbolag med fokus på guld. Företaget utövar prospektering i östra Finland längs den Karelska Guldlinjen. Bolaget håller även på att påbörja gruvverksamhet i Idaho USA. Endomines strävar att förbättra sina långsiktiga tillväxtmöjligheter genom utökad prospektering och företagsförvärv. Endomines avser att förvärva fyndigheter belägna i stabila jurisdiktioner, som snabbt och med begränsade investeringar kan sättas i produktion.

Aktien handlas på Nasdaq Stockholm (ENDO) och Nasdaq Helsinki (ENDOM).