10.11.2020

Endomines skjuter upp publiceringen av delårsredogörelse Q3-2020

Pressmeddelande (PDF)
Endomines AB, pressmeddelande 10.11.2020 klo 12:15 CET

 Endomines AB (publ) skjuter upp publiceringen av delårsredogörelsen Q3-2020. Delårsredogörelsen skulle publiceras den 12.11.2020. Nytt publiceringsdatum är 27.11.2020.

I Stockholm den 10 november 2020.

Endomines Ab (publ)

Styrelsen

Kontaktperson
Marcus Ahlström, vice VD & CFO, +358 50 544 68 14, marcus.ahlstrom@endomines.com

Informationen lämnades, genom ovanstående kontaktpersons försorg, för offentliggörande den 10 november 2020 kl. 12:15 CET.
 

Om Endomines
Endomines AB är ett gruvbolag med fokus på guld. Företaget utövar prospektering i östra Finland längs den Karelska Guldlinjen. Bolaget håller även på att påbörja gruvverksamhet i Idaho USA. Endomines strävar att förbättra sina långsiktiga tillväxtmöjligheter genom utökad prospektering och företagsförvärv. Endomines avser att förvärva fyndigheter belägna i stabila jurisdiktioner, som snabbt och med begränsade investeringar kan sättas i produktion.

Aktien handlas på Nasdaq Stockholm (ENDO) och Nasdaq Helsinki (ENDOM).