5.6.2019

Endomines utnämner Greg Smith att leda Endomines operativa verksamheter i USA och Finland och utvärderar möjliggheten att utnämna Greg Smith till VD

Pressmeddelande (PDF)

Endomines AB, Pressmeddelande 5.6.2019 kl. 08:30 CEST

Endomines är glada att tillkännage att man har ingått ett omfattande konsultavtal med Greg Smith för att leda Endomines verksamhet i USA och Finland. Greg Smith har en bred bakgrund inom energi, bank och finans, resursnäring inom olja och mineraler med mer än 30 års arbetserfarenhet som ledande och verkställande befattningshavare. Han har en omfattande kunskap och erfarenhet av gruvutveckling i USA. Senast grundade och ledde Greg Smith TVL Gold, en junior guldgruvsutvecklare som ägde fem gruv- och malmletningsprojekt vilka såldes till Endomines år 2018. Före det verkade Greg Smith under åren 2005-2009 som styrelseordförande och verkställande direktör för International Consolidated Minerals Inc, ett bolag listat på AIM Londons börs.

“Vi är mycket nöjda med denna utnämning och tillägg till Endomines ledningsgrupp och hälsar Greg Smith varmt välkommen för att ytterligare stärka Endomines team. Vi har fortsatt full fokus på den lyckade uppstarten av Friday-gruvan samt en lyckad genomföring av den uppkommande företrädesemissionen, säger styrelsens ordförande Ingmar Haga.”

På grund av Endomines uppkommande företrädesemission, väljer Endomines även att meddela att man utvärderar möjligheten att utnämna Greg Smith till VD för Endomines AB, detta kräver fortsatt utredning av legala och regulatoriska frågor.

  
För ytterligare information, vänligen kontakta:

Ingmar Haga, styrelseordförande, +358 40 700 35 18 ingmar.haga@endomines.com
Marcus Ahlström, ställföreträdande VD, +358 50 544 68 14 marcus.ahlstrom@endomines.com

Denna information är sådan information som Endomines AB är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning. Informationen lämnades, genom ovanstående kontaktpersons försorg, för offentliggörande den 5 juni 2019 kl. 08:30 CEST.

Om Endomines
Endomines AB är ett gruvbolag med fokus på guld. Företaget utövar prospektering i östra Finland längs den Karelska Guldlinjen. Bolaget håller även på att påbörja gruvverksamhet i Idaho USA. Endomines strävar att förbättra sina långsiktiga tillväxtmöjligheter genom utökad prospektering och företagsförvärv. Endomines avser att förvärva fyndigheter belägna i stabila jurisdiktioner, som snabbt och med begränsade investeringar kan sättas i produktion.

Aktien handlas på Nasdaq Stockholm (ENDO) och Nasdaq Helsinki (ENDOM).