4.8.2022

Endomines publicerar halvårsrapporten av tidsperioden januari-juni 2022 18.8.2022 kl. 13:00 (CET).

Pressmeddelande (PDF)

Endomines AB (publ), pressmeddelande 4.8.2022 kl.16:00 CET

                                                                                                                                            

Endomines AB publicerar sin halvårsrapport av tidsperioden januari-juni år 2022 på torsdag den 18.8.2022 ca. kl.13:00 (CET). Finansiella rapportens informationstillfälle ordnas som webcast-sändning på engelska för investerare, analytiker och media den 18 augusti 2022 kl. 14:00 (CET). Halvårsrapporten presenteras av verkställande direktör Kari Vyhtinen och ekonomichef Mikko Sopanen.

 

Tilläggsinformation om webcast-sändningen

 

Registrera dig på förhand för att delta i webbsändningen: https://endomines.videosync.fi/2022-q2-results

 

Efter registrering får du ett e-postmeddelande som innehåller information om hur du ansluter dig till webcast-sändningen. Deltagarna kan ställa frågor under webcast-sändningen via videodelningstjänstens chat-funktion. En inspelning av webcast-sändningen kommer att finnas tillgänglig efter sessionen via ovan inklistrade länk.

 

Halvårsrapporten kommer att vara tillgänglig efter publicering på Endomines webbsidor:

https://endomines.com/sv/investerare/material/financial-reports-presentations/.

 

 

Mer information

 

Kari Vyhtinen, VD, kari.vyhtinen@endomines.com, +358 40 585 0050

Mikko Sopanen, CFO, mikko.sopanen@endomines.com, +358 50 434 7439

 

Informationen lämnades, genom ovanstående kontaktpersons försorg, för offentliggörande den 4.8.2022 klockan 16:00 CET.

 

 

Om Endomines

Endomines AB är ett gruvbolag med fokus på guld. Företaget utövar prospektering i östra Finland längs den Karelska Guldlinjen. Bolaget håller även på att påbörja gruvverksamhet i Idaho USA och Finland. Endomines strävar att förbättra sina långsiktiga tillväxtmöjligheter genom utökad prospektering och företagsförvärv. Endomines avser att förvärva fyndigheter belägna i stabila jurisdiktioner, som snabbt och med begränsade investeringar kan sättas i produktion.

Aktien handlas på Nasdaq Stockholm (ENDO) och Nasdaq Helsinki (ENDOM).