18.11.2019

Endomines valberedning

Pressmeddelande (PDF)

  Endomines AB, pressmeddelande 18 November 2019 kl. 13:30 CET

  
Endomines valberedning representerar bolagets största aktieägare och har som uppgift att förbereda ochpresentera förslag till årsstämman på antalet styrelseledamöter samt kandidater och arvoden till styrelse och revisorer. Valberedningen skall bestå av tre ledamöter, av vilka två skall representera de större aktieägarna och den tredje skall vara styrelsens ordförande.

Följande personer har blivit utnämnda till valberedningen inför årsstämman 2020:

- Kyösti Kakkonen, som representerar Joensuun Kauppa ja Kone Oy;
- Ingeborg Åkermarck, som representerar Wipunen Varainhallinta Oy/Mariatorp Oy; och
- Ingmar Haga, Endomines AB styrelseordförande

Aktieägare kan lämna förslag till valberedningen för årsstämman år 2020 ända tills den 31.12.2019. Förslagen kan skickas till följande adress: Endomines AB Valberedning, c/o Endomines AB (Finlands filial), Abborrvägen 4 A, 02170 Esbo, Finland, eller via email: valberedningen@endomines.com

Kontaktperson:
Ingmar Haga, Chairman of the Board, +358 40 700 3518, ingmar.haga@endomines.com

Informationen lämnades, genom ovanstående kontaktpersons försorg, för offentliggörande den 18 november 2019 kl. 13:30 CET.

Om Endomines
Endomines AB är ett gruvbolag med fokus på guld. Företaget utövar prospektering i östra Finland längs den Karelska Guldlinjen. Bolaget håller även på att påbörja gruvverksamhet i Idaho USA. Endomines strävar att förbättra sina långsiktiga tillväxtmöjligheter genom utökad prospektering och företagsförvärv. Endomines avser att förvärva fyndigheter belägna i stabila jurisdiktioner, som snabbt och med begränsade investeringar kan sättas i produktion.

Aktien handlas på Nasdaq Stockholm (ENDO) och Nasdaq Helsinki (ENDOM).