12.8.2021

Endomines rapporterar nya mycket lovande borrningsresultat från fördjupningen av Pampalo gruvan

Pressmeddelande (PDF)

Endomines AB, Pressmeddelande 12.8.2021 KL. 09:15 CEST

Endomines kan med tillfredställelse rapportera de första resultaten från det underjordiska borrningsprogrammet som påbörjats under 2021 vid Pampalo guldgruva i Finland. Det underjordiska borrningsprogrammet är en del av återöppningen och fördjupningen av gruvan som påbörjades i februari 2021.

Hittills har femtiosex (56) diamantborrhål om totalt 4 107 m av det 8 000 m stora borrningsprogrammet slutförts och analysresultaten har fåtts från trettionio (39) diamanborrhål om totalt 2 847 m. Alla rapporterade resultat är från det planerade produktionsområdet som utförts i områdena mellan 755 och 855 meters gruvnivån.

Markerade borrningsresultat inkluderar:

  • T-1670 kärnsektion på 3,9 meter med 151,4 g/t guld (9,6 g/t med top cut vid 20 g/t), inkluderande 0,8 meter med 747,7 g/t guld
  • T-1626 kärnsektion på 3,9 meter med 92,9 g/t guld (7,6 g/t med top cut vid 20 g/t), inkluderande 1,1 meter med 357,6 g/t guld
  • T-1642 kärnsektion 4,0 meter med 56,6 g/t guld (12,8 g/t med top cut vid 20 g/t), inkluderande 1,2 meter med 157,7 g/t guld
  • T-1675 kärnsektion 6,4 meter med 15,5 g/t guld (4,5 g/t med top cut vid 20 g/t), inkluderande 1,1 meter med 86,9 g/t guld
  • T-1672 kärnsektion 5,2 meter med 14,8 g/t guld (8,1 g/t med top cut 20 g/t), inkluderande 1,1 meter med 52,6 g/t guld

Dessa nya resultat bekräftar bolagets nuvarande syn på Pampalomalmernas djupa förlängningar och bekräftar halterna och bredden som använts vid gruvplaneringen. Dessa resultat kommer att läggas till bolagets databas och en ny resursuppdatering kommer att färdigställas då alla resultat har fåtts. De slutgiltiga resultaten från borrningsprogrammet kommer att publiceras senare detta år.

De mest intressanta kärnsektionerna är presenterade i nedanstående bild och fullständiga borrningsresultat presenteras i tabell 1.
 

Tabell 1 – Resultat från kärnborrning 2021, Pampalo underjordsgruva

Hål ID N E Avväg-ning Riktning (°) Lutning (°) Längd(m) Från(m) Till(m) Längd längs borrhål (m) Verklig bredd (m) Au(g/t) Ingen top cut Au
(g/t) top cut*
T-1622 5838,9 10101,1 -745,5 43,2 -41,8 72,3 54,6 55,6 1,0 0,6 2,5
58,0 64,1 6,1 3,4 3,6
Inkluderade 58,0 59,1 1,1 0,6 8,4
Inkluderade 61,9 62,7 0,8 0,4 9,2
T-1623 5838,9 10101,0 -746,0 43,6 -50,2 77,8 55,6 58,0 2,4 1,2 2,6
62,7 74,8 12,1 5,9 12,5 4,4
Inkluderade 62,7 63,7 1,0 0,5 118,5 20,0
T-1625 5839,2 10101,3 -745,3 58,2 -27,4 60,3 37,5 39,6 2,1 1,6 2,0
43,5 49,5 6,1 4,7 2,8
T-1626 5838,9 10101,1 -745,5 56,2 -49,9 69,0 48,0 48,6 0,6 0,4 4,8
52,9 55,3 2,4 1,5 3,9
57,3 58,1 0,9 0,5 1,2
60,0 64,4 4,3 2,8 92,9 7,6
Inkluderade 60,0 61,1 1,1 0,7 357,6 20,0
T-1627 5838,9 10101,1 -745,5 56,2 -55,8 71,3 62,0 67,1 5,1 3,0 8,0 6,4
64,1 65,1 1,0 0,6 28,5 20,0
T-1628 5834,9 10100,9 -745,5 63,4 -42,3 56,6 39,3 40,0 0,7 0,5 11,5
43,0 44,9 1,9 1,4 15,1 12,6
Inkluderade 43,0 44,0 1,0 0,8 24,7 20,0
46,6 54,9 8,3 6,3 5,6
Inkluderade 49,6 50,4 0,8 0,6 13,0
Inkluderade 50,4 51,6 1,2 0,9 17,1
T-1629 5835,4 10100,9 -745,7 80,2 -49,1 56,2 47,0 49,3 2,3 1,8 8,0
T-1630 5835,0 10101,0 -745,2 99,2 -26,3 42,1 36,1 37,4 1,3 1,2 1,9
39,4 40,8 1,4 1,3 5,5
T-1631 5835,0 10101,1 -744,7 109,4 -5,3 49,7 35,0 38,8 3,8 3,6 3,8
40,0 40,6 0,6 0,6 1,7
T-1632 5978,2 10086,3 -724,7 47,5 -48,4 127,5 111,6 112,8 1,2 0,7 1,2
115,2 118,8 3,6 2,1 3,5
Inkluderade 117,1 118,0 0,9 0,5 10,0
T-1633 5978,2 10086,3 -724,7 59,5 -56,7 123,4 108,8 109,9 1,2 0,7 7,7
114,2 118,5 4,3 2,6 16,5 7,8
Inkluderade 117,3 118,5 1,3 0,8 49,7 20
T-1634 5978,2 10086,3 -724,7 64,2 -41,9 116,9 93,2 94,3 1,1 0,8 1,8
T-1635 5978,2 10086,3 -724,7 71,6 -43,3 104,4 87,5 92,3 4,8 3,9 3,5
Inkluderade 90,4 91,4 0,9 0,8 11,4
94,2 94,9 0,8 0,6 1,6
T-1636 5977,5 10086,1 -724,6 78,6 -33,4 97,5 81,0 84,4 3,3 3,0 1,8
T-1637 5977,5 10086,1 -724,6 78,6 -52,5 108,1 84,0 85,0 1,0 0,8 1,0
100,7 102,7 2,0 1,5 9,3
T-1638 5977,5 10086,1 -724,6 87,4 -46,0 99,5 90,3 95,2 4,9 4,1 7,1 5,9
Inkluderade 92,2 93,2 1,0 0,8 26,3 20,0

Tabell 1 forts. Resultat från kärnborrning 2021, Pampalo underjordsgruva

Hål ID N E Avväg-ning Riktning (°) Lutning (°) Längd(m) Från(m) Till(m) Längd längs borrhål (m) Verklig bredd (m) Au
(g/t) Ingen top cut
Au
(g/t) top cut*
T-1639 5977,5 10086,1 -724,6 87,4 -55,7 107,9 91,7 92,8 1,1 0,8 7,2
98,5 105,2 6,7 5,0 7,5
T-1640 5977,5 10086,1 -724,6 87,0 -34,7 94,6 42,2 43,2 1,0 0,9 3,1
60,0 61,0 1,0 0,9 1,4
81,1 83,4 2,3 2,1 5,2
85,9 87,2 1,4 1,3 1,9
T-1641 5977,5 10086,1 -724,6 87,0 -40,9 95,0 Inga signifikanta intersektioner
T-1642 5974,4 10086,2 -725,2 94,0 -40,4 93,4 70,0 71,0 1,0 0,9 1,4
84,0 88,0 4,0 3,6 56,6 12,8
Inkluderade 86,8 88,0 1,2 1,1 157,7 20,0
T-1643 5974,4 10086,2 -725,2 94,0 -46,1 95,4 81,0 82,0 1,0 0,9 6,9
T-1644 5974,4 10086,2 -725,2 94,0 -51,3 101,8 52,0 53,0 1,0 0,8 1,0
84,0 86,9 2,9 2,3 1,7
92,6 97,6 5,1 4,1 6,7
Inkluderade 94,2 95,3 1,1 0,8 15,1
T-1645 5839,2 10101,2 -745,8 56,6 -39,6 60,0 48,0 52,8 4,8 3,4 4,7
Inkluderade 49,0 50,0 1,0 0,7 11,3
T-1646 5908,0 10107,0 -754,0 134,3 -19,5 57,4 35,7 40,7 5,0 3,8 11,8 8,4
Inkluderade 39,6 40,7 1,1 0,8 35,5 20,0
44,0 45,9 1,9 1,4 1,8
48,5 49,8 1,3 1,0 2,0
T-1654 5908,4 10107,4 -754,0 123,5 -30,7 57,4 33,4 35,2 1,8 1,5 2,5
37,4 39,2 1,8 1,5 3,4
47,0 48,0 1,0 0,8 6,5
T-1657 5908,4 10107,4 -754,0 115,0 -63,6 78,5 45,0 46,0 1,0 0,6 3,2
48,2 50,0 1,9 1,1 4,3
52,2 56,2 4,0 2,5 4,8
58,3 59,0 0,7 0,4 1,6
T-1658 5920,1 10107,1 -754,8 104,0 -27,6 54,0 31,1 33,9 2,8 2,7 7,9 7,5
Inkluderade 33,0 33,9 0,9 0,8 21,2 20,0
40,6 43,5 2,9 2,8 4,8
49,0 50,0 1,0 1,0 4,0
T-1660 5920,4 10107,1 -755,4 109,1 -54,2 63,0 42,6 51,0 8,4 6,3 3,0
Inkluderade 48,0 49,0 1,1 0,8 7,2
58,0 59,1 1,1 0,8 1,6
T-1661 5920,3 10107,1 -754,9 89,3 -39,2 55,8 28,0 29,0 1,0 0,9 1,5
36,8 39,9 3,2 2,9 1,1
43,9 46,5 2,6 2,3 13,7
T-1662 5920,3 10107,1 -755,3 87,1 -49,4 57,1 29,2 30,3 1,2 0,9 1,2
39,9 45,1 5,2 4,2 1,4
49,2 51,2 2,1 1,7 4,6

Tabell 1 forts. Resultat från kärnborrning 2021, Pampalo underjordsgruva

Hål ID N E Avväg-ning Riktning (°) Lutning (°) Längd(m) Från(m Till(m) Längd längs borrhål (m) Verklig bredd (m Au
(g/t) Ingen top cut
Au
(g/t) top cut*
T-1664 5920,6 10107,3 -754,3 72,3 -13,5 53,6 35,2 38,0 2,9 2,6 29,2 15,4
46,0 47,0 1,0 0,9 6,2
T-1665 5920,6 10107,2 -754,7 73,3 -27,5 54,0 32,6 35,0 2,4 2,2 2,8
40,0 43,0 3,0 2,7 4,8
T-1669 5939,4 10125,1 -754,9 86,4 -36,0 38,8 20,0 23,3 3,3 3,0 18,3 9,2
Inkluderade 22,6 23,3 0,7 0,6 63,1 20,0
31,5 33,4 1,9 1,7 1,6
T-1670 5939,2 10121,7 -754,5 88,1 -50,6 42,9 24,1 28,0 3,9 3,1 151,4 9,6
Inkluderade 26,0 26,8 0,8 0,6 747,7 20,0
36,6 37,8 1,2 1,0 3,0
T-1671 5939,2 10121,7 -754,5 88,0 -61,1 50,8 2,5 4,5 2,0 1,4 3,3
20,9 22,5 1,6 1,1 3,3
32,6 34,4 1,8 1,2 21,9
43,5 44,5 1,0 0,7 5,2
T-1672 5941,5 10122,6 -754,3 67,5 -38,3 45,3 27,5 29,2 1,7 1,3 7,5
34,8 39,9 5,2 4,2 14,8 8,1
Inkluderade 37,9 38,9 1,1 0,9 52,6 20,0
T-1675 5941,6 10120,9 -754,2 57,4 -24,2 48,3 40,7 47,1 6,4 5,0 15,5 4,5
Inkluderade 41,9 42,9 1,1 0,8 86,9 20,0
T-1676 5941,5 10120,6 -754,5 55,3 -38,0 50,1 4,0 4,7 0,7 0,5 2,0
33,0 34,9 1,9 1,3 3,2
T-1677 5941,6 10121,0 -753,0 54,4 -56,3 59,1 32,0 33,0 1,0 0,6 1,9
40,9 43,6 2,7 1,5 12,2 11,7

Fotnot: Koordinater är belägna i det lokala gruvnätverket, en lägre cut-off om 1,0 g/ton guld har använts för alla intervall, * Provresultat har en top cut på 20 g/t guld (Baserat på 2018 mineral resursestimat för Pampalo underjordiska gruva).

Bakgrund

Pampaloguldgruva är belägen 45 kilometer nordöst om Ilomantsi kommun i östra Finland. Pampalogruvan har varit i produktion mellan 1996 till 1999 av Outokumpu Mining Oy och av Endomines mellan åren 2011–2018. Gruvan har hittills producerat 180 000 uns (5 600kg) med en genomsnittlig guldhalt på 3,6 g/t.

Pampalo är en orogenisk guldförekomst belägen inom Ilomantsi grönstensbälte. Förekomsten karaktäriseras av en serie sub-vertikala, flacka, parallella pipor som vetter mot nordöst och är parallella med den lokala foliationen och vecknings axeln. Detta implicerar en stark strukturell kontroll av mineralisering. Mineraliseringen ligger i en intermediär pyroklastit, som har genomgått metamorfos till grönsten – lower-amphibolite facies.

Borrtekniska data

All den underjordiska borrningen är utförd av Northdrill Oy, som använt BQTK tuber, vilket resulterat i borrkärnor uppgående till 40,7mm i diameter. Borrhålsplatskoordinater, borrhålsstartriktningar och borrhålslutningar har bestämts med gruvmätningsinstrument. Mätningar av bäringar och lutningar i borrhålen har gjorts med ett Deviflex TM instrument. Alla borrkärnor har orienterats med Reflex ACT utrustning.

Laboratorie och QA/QC förfaranden

Borrkärnorna har loggats av Endomines egna personal. Förberedningen och analysen av de underjordiska borrkärnorna har gjorts i Endomines laboratorium vid Pampalogruvan, Finland, eller vid CRS Minlab Oy i Kempele, Finland. Analysen av kärnproven vid laboratoriet gjordes med en MPC's PAL1000 PULVERISE AND LEACH maskin med AAS avslutning. Använd provstorlek bestod utav en 500 gram krossad borrkärna.

Normala QA/QC (Quality Assurance/Quality Control) förfaranden har använts för alla prov, med standard, blanks och dubletter vilka rutinmässigt har gjorts som del av provtagningsprogrammet. Kvaliteten av kärnprovförberedningen, säkerhets integreringen samt den kemiska analysen motsvarar eller är högre än nuvarande industriella standarder och krav enligt JORC-koden.

Kvalificerad person: Uppgifterna i denna rapport har kontrollerats av "Eurogeologist" MSc (Geol) Jani Rautio som i enlighet med Fennoscandian Review Boards standard är en "Kvalificerad Person (QP). Jani Rautio är anställd av Endomines.

Kontaktpersoner

Marcus Ahlström, ställföreträdande VD, +358 50 544 6814, marcus.ahlstrom@endomines.com
Jani Rautio, geolog, +358 50 593 0812, jani.rautio@endomines.com

Informationen lämnades, genom ovanstående kontaktpersoners försorg, för offentliggörande den 12 augusti 2021 kl. 09:15 CEST.

Om Endomines

Endomines AB är ett gruvbolag med fokus på guld. Företaget utövar prospektering i östra Finland längs den Karelska Guldlinjen. Bolaget håller även på att påbörja gruvverksamhet i Idaho USA och Finland. Endomines strävar att förbättra sina långsiktiga tillväxtmöjligheter genom utökad prospektering och företagsförvärv. Endomines avser att förvärva fyndigheter belägna i stabila jurisdiktioner, som snabbt och med begränsade investeringar kan sättas i produktion.

Aktien handlas på Nasdaq Stockholm (ENDO) och Nasdaq Helsinki (ENDOM).