31.1.2022

Förändring av antalet aktier och röster i Endomines

(5-2022) SWE - Number of shares (2021-01-31)

Förändring av antalet aktier och röster i Endomines

Endomines AB (publ), pressmeddelande 31 januari 2022 kl 14:00 CET

 

Det totala antalet aktier och röster i Endomines AB (publ) ("Endomines" eller "Bolaget") per den 31 januari 2022 uppgår till 229 203 036.

 

Antalet aktier och röster i Bolaget har ökat med 3 409 090 under januari till följd av att LDA Capital Limited konverterat del av sitt lån till aktier i Bolaget. Efter konverteringen uppgår Endomines aktiekapital till 458 406 072 kronor.

 

Kontaktperson

Seppo Tuovinen, ställföreträdande VD, seppo.tuovinen@endomines.com, +358 50 576 0143

 

Denna information är sådan information som Endomines AB är skyldigt att offentliggöra enligt lagen om handel med finansiella instrument. Informationen lämnades för offentliggörande den 31 januari 2022 klockan 14:00 CET.

 

 

Om Endomines

Endomines AB är ett gruvbolag med fokus på guld. Företaget utövar prospektering i östra Finland längs den Karelska Guldlinjen. Bolaget håller även på att påbörja gruvverksamhet i Idaho USA och Finland. Endomines strävar att förbättra sina långsiktiga tillväxtmöjligheter genom utökad prospektering och företagsförvärv. Endomines avser att förvärva fyndigheter belägna i stabila jurisdiktioner, som snabbt och med begränsade investeringar kan sättas i produktion.

Aktien handlas på Nasdaq Stockholm (ENDO) och Nasdaq Helsinki (ENDOM).