5.9.2022

Endomines har ingått ett finansieringsarrangemang

Pressmeddelande (PDF)

Endomines AB (publ), pressmeddelande, 5.9.2022 klockan 14:00 CET

 

Endomines Finland Oyj, ett dotterbolag till Endomines AB (”Endomines Finland”), har ingått ett finansieringsarrangemang med en grupp finska investerare, som inkluderar ny lånefinansiering på totalt 3,0 miljoner euro. Den nya finansieringen kommer att användas för att betala den räntebärande skulden på 2,0 miljoner dollar som förfaller i september 2022 och investera i åtgärder vid Karelska Guldlinjen.  Endomines har också gått med på att förlänga förfallodagen med ett år för 7,1 miljoner euro av 2021 organiserade konvertibla lån till 2024 i stället för tidigare 2023.

Finansieringsarrangemanget har en löptid på 24 månader och en årlig ränta på 10 %, samt en arrangemangavgift på 5 % för ny finansiering. Endomines Finland har enligt finansieringsavtalet åtagit sig att långivarna som huvudregel har rätt att konvertera lånet till Endomines-aktier helt eller delvis 6 månader efter utnyttjandet till en teckningskurs om för den genomsnittliga aktiekursen under 15 september - 31 december 2022 eller 0,20 euro per aktie. I enlighet med finansieringsavtalet kommer lånen att säkras med en säkerhet.

”Vi är mycket nöjda med det finansieringsavtal vi har gjort. Med denna finansiering kommer vi att säkerställa en stark start på åtgärder vid Karelska Guldlinjen och täcka nuvarande kapitalbehov.”, säger Kari Vyhtinen, VD för Endomines.

 

Kontaktperson
Mikko Sopanen, CFO, mikko.sopanen@endomines.com, +358 50 434 7439

 

Denna information är sådan information som Endomines AB är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning. Informationen lämnades, genom ovanstående kontaktpersons försorg, för offentliggörande klockan 14:00 CET den 5 september 2022.

 

 

Om Endomines

Endomines AB är ett gruvbolag med fokus på guld. Företaget utövar prospektering i östra Finland längs den Karelska Guldlinjen. Bolaget håller även på att påbörja gruvverksamhet i Idaho USA och Finland. Endomines strävar att förbättra sina långsiktiga tillväxtmöjligheter genom utökad prospektering och företagsförvärv. Endomines avser att förvärva fyndigheter belägna i stabila jurisdiktioner, som snabbt och med begränsade investeringar kan sättas i produktion.

Aktien handlas på Nasdaq Stockholm (ENDO) och Nasdaq Helsinki (ENDOM).