16.1.2020

Endomines byter likviditetsgarant till Lago Kapital Oy

Pressmeddelande (PDF)

Endomines AB, pressmeddelande 16.1.2020 kl. 11:00 CET

Endomines Ab (publ) kommer, med start från den 2.3.2020 att byta likviditetsgarant till Lago Kapital Ltd (Lago). Endomines Ab (publ) har sagt upp sina nuvarande avtal gällande likviditetsgaranti med Erik Penser Bank. Avtalen är i kraft till och med den 28.2.2020. Det nya avtalen träder i kraft 2.3.2020. Lago kommer att säkerställa möjligheten att handla i Endomnes Ab (publ) aktier noterade både vid Nasdaq Stockholm och Nasdaq Helsinki genom att kontinuerligt ställa handelsposter på vardera köp- och säljsida i orderböckerna. Detta är i enlighet med NASDAQ Stockholm samt NASDAQ Helsinki regelverk kring likviditetsgaranti och det innebär rent konkret att likviditetsgaranten kvoterar köp- respektive säljvolym motsvarande 30 000 kr/3 000 EUR med en spread om maximalt 4% mellan köp och säljkurs. Avtalen är bindande i tre månader varefter de fortlöper med en månads uppsägningstid. Syftet med likviditetsgaranti är att säkerställa likviditet i aktien och att minska skillnaden mellan köp- och säljkurs under pågående handel.

  
Kontaktperson

Marcus Ahlström, vice VD och CFO, +358 50 544 68 14, marcus.ahlstrom@endomines.com

Informationen lämnades, genom ovanstående kontaktpersons försorg, för offentliggörande den 16 januari 2020 kl. 11:00 CET.

Om Endomines
Endomines AB är ett gruvbolag med fokus på guld. Företaget utövar prospektering i östra Finland längs den Karelska Guldlinjen. Bolaget håller även på att påbörja gruvverksamhet i Idaho USA. Endomines strävar att förbättra sina långsiktiga tillväxtmöjligheter genom utökad prospektering och företagsförvärv. Endomines avser att förvärva fyndigheter belägna i stabila jurisdiktioner, som snabbt och med begränsade investeringar kan sättas i produktion.

Aktien handlas på Nasdaq Stockholm (ENDO) och Nasdaq Helsinki (ENDOM).