9.8.2019

Endomines meddelar att produktionsprognosen för 2019 inte uppnås på grund av försenad produktionsstart. Starten vid Friday gruvans anrikningsverk inleds och sandmagasinet är reparerat.

Pressmeddelande (PDF)
Endomines AB, pressmeddelande 9.8.2019 kl 08:30 CEST

Endomines tidigare produktionsprognos på 5 000-8 000 uns för 2019 kommer inte att uppnås. Detta beror på skadorna vid sandmagasinet som uppkom under vinter och töväder säsongen 2019, skadorna har tagit längre tid att reparera än vad som först uppskattades.

Starten av anrikningsverket har nu inletts och uppstarten förväntas ta några veckor. Ett underjordiskt borrningsprogram som pågått underjorden har slutförts för att bättre definiera malmreserverna och gruvplanen.

Baserat på uppstarten av anrikningsverket, resultaten från borrningsprogrammet samt testbrytning uppdateras gruvplanen som bäst av Endomines nya USA team. När detta slutförts så kommer bolaget att kommunicera en uppdaterad produktionsprognos för Friday gruvan 2019.

Styrelseordförande Ingmar Haga; ”Fastän förseningen är beklaglig, så är jag mycket nöjd över att produktionsverksamheten vid Friday gruvan nu påbörjas, och att vi igen är ett guldproducerande bolag. Vi har haft lyckan att investera i guldtillgångar och tagit beslutet att öppna upp en ny gruva samt bygga ett nytt anrikningsverk då guldpriset var på en betydligt lägre nivå än nu då vi inleder produktionsfasen.”

Kontakt person
Ingmar Haga, Styrelseordförande, +358 40 700 35 18, Ingmar.haga@endomines.com
Marcus Ahlström, tillförordnad VD, +358 50 544 68 14, marcus.ahlstrom@endomines.com

Denna information är sådan information som Endomines AB är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning. Informationen lämnades, genom ovanstående kontaktpersons försorg, för offentliggörande den 9 augusti 2019 kl. 08:30 CEST.

    
Om Endomines
Endomines AB är ett gruvbolag med fokus på guld. Företaget utövar prospektering i östra Finland längs den Karelska Guldlinjen. Bolaget håller även på att påbörja gruvverksamhet i Idaho USA. Endomines strävar att förbättra sina långsiktiga tillväxtmöjligheter genom utökad prospektering och företagsförvärv. Endomines avser att förvärva fyndigheter belägna i stabila jurisdiktioner, som snabbt och med begränsade investeringar kan sättas i produktion.

Aktien handlas på Nasdaq Stockholm (ENDO) och Nasdaq Helsinki (ENDOM).