30.10.2020

Förändring av antalet aktier och röster i Endomines

Pressmeddelande (PDF)

Endomines AB, pressmeddelande 30.10.2020 kl. 08:30 CET

Det totala antalet aktier och röster i Endomines AB (publ) ("Endomines") uppgår till 131 305 175 per den 30 oktober 2020.

Antalet aktier och röster i Endomines har ökat med 15 392 535 under oktober månad till följd av den riktade nyemissionen till Transatlantic Mining som informerades om den 8 oktober, 2020.

Efter ovan nämnda åtgärder uppgår antalet aktier i Endomines till 131 305 175 och aktiekapitalet till 394 385 153,61 kronor.


Kontaktperson
Marcus Ahlström, vice VD och CFO, +358 50 544 68 14, marcus.ahlstrom@endomines.com

Denna information är sådan information som Endomines AB är skyldigt att offentliggöra enligt lagen om värdepappersmarknaden. Informationen lämnades för offentliggörande den 30 oktober 2020 kl. 08:30 CET.

Om Endomines
Endomines AB är ett gruvbolag med fokus på guld. Företaget utövar prospektering i östra Finland längs den Karelska Guldlinjen. Bolaget håller även på att påbörja gruvverksamhet i Idaho USA. Endomines strävar att förbättra sina långsiktiga tillväxtmöjligheter genom utökad prospektering och företagsförvärv. Endomines avser att förvärva fyndigheter belägna i stabila jurisdiktioner, som snabbt och med begränsade investeringar kan sättas i produktion.

Aktien handlas på Nasdaq Stockholm (ENDO) och Nasdaq Helsinki (ENDOM).