31.5.2021

Endomines meddelar byte av Ställföreträdande VD

Pressmeddelande (PDF)
Endomines AB, pressmeddelande 31 maj 2021 kl. 16:45 CEST

 Endomines tillkännager att tillfälliga verkställande direktören Rauno Pitkänen har informerat bolagets styrelse att han går i pension och avgår sin befattning den 31 maj 2021. Vice verkställande direktören Marcus Ahlström tillträder som ställföreträdande VD tills frågan om permanent VD har lösts. Styrelsen väntar sig att kunna tillkännage utnämningen av en permanent VD under hösten 2021.

Styrelsens ordförande Ingmar Haga: ”Styrelsen vill tacka Rauno Pitkänen för arbetet som tillfällig VD under dessa utmanande tider för företaget. Rauno har varit styrelseledamot för Endomines sedan 2012 och bolaget har haft stor nytta av hans insatser och stöd genom åren. Vi tackar Rauno för hans bidrag till utvecklingen av företaget och önskar honom all lycka till i pensionen.”

Kontaktperson
Ingmar Haga, Styrelsens ordförande, ingmar.haga@endomines.com, +358 40 700 3518

Denna information är sådan information som Endomines AB är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s förordning om marknadsmissbruk. Informationen lämnades, genom ovanstående kontaktpersons försorg, för offentliggörande klockan 16:45 CEST den 31 maj 2021.

Om Endomines
Endomines AB är ett gruvbolag med fokus på guld. Företaget utövar prospektering i östra Finland längs den Karelska Guldlinjen. Bolaget håller även på att påbörja gruvverksamhet i Idaho USA och Finland. Endomines strävar att förbättra sina långsiktiga tillväxtmöjligheter genom utökad prospektering och företagsförvärv. Endomines avser att förvärva fyndigheter belägna i stabila jurisdiktioner, som snabbt och med begränsade investeringar kan sättas i produktion.

Aktien handlas på Nasdaq Stockholm (ENDO) och Nasdaq Helsinki (ENDOM).