31.1.2019

Endomines AB - Offentliggörande av det totala antalet aktier och röster

Pressmeddelande (PDF)

Endomines AB, pressmeddelande 31.1.2019 kl 07:30 CET

Det totala antalet aktier och röster i Endomines AB (publ) uppgår per den 31 januari 2019 till 35 407 488. Ökningen av det totala antalet aktier i januari 2019 är föranledd av den riktade emissionen av 259 703 aktier till TVL Gold motsvarande 0,07% av det totala antalet aktier i Endomines AB efter emissionen. Den riktade emissionen är en delbetalning av räntan för konvertibeln till säljarna av TVL Golds guldfyndigheter i Idaho, USA, detta har tidigare rapporterats via pressmeddelande den 27 februari 2018. Aktiekapitalet i Endomines AB uppgår till 283 259 904 kronor. Kvotvärdet uppgår till 8 kronor per aktie.

Ändringen av det totala antalet aktier samt aktiekapital registrerades av Bolagsverket och Euroclear Sweden AB i januari 2019.

Kontaktperson
Saila Miettinen-Lähde, VD, +358 40 548 36 95, saila.miettinen-lahde@endomines.com

Denna information är sådan information som Endomines AB är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning. Informationen lämnades, genom ovanstående kontaktpersons försorg, för offentliggörande den 31 januari 2019 kl. 07:30 CET.

Om Endomines
Endomines AB är ett gruvbolag med fokus på guld. Företaget utövar prospektering i östra Finland längs den Karelska Guldlinjen. Bolaget håller även på att påbörja gruvverksamhet i Idaho USA. Endomines strävar att förbättra sina långsiktiga tillväxtmöjligheter genom utökad prospektering och företagsförvärv. Endomines avser att förvärva fyndigheter belägna i stabila jurisdiktioner, som snabbt och med begränsade investeringar kan sättas i produktion.

Aktien handlas på Nasdaq Stockholm (ENDO) och Nasdaq Helsinki (ENDOM).