29.4.2019

Endomines offentliggörande av årsredovisning 2018

Endomines årsredovisning 2018 (PDF)Pressmeddelande (PDF)

Endomines AB, pressmeddelande 29.4.2019 kl 17:00 CEST

Endomines ABs årsredovisning finns nu tillgänglig på Endomines hemsida www.endomines.com.

En sammanfattning av årsredovisningen på finska och engelska publiceras senare.

Kontaktperson
Saila Miettinen-Lähde, VD, +358 40 548 36 95, saila.miettinen-lahde@endomines.com

Informationen lämnades, genom ovanstående kontaktpersons försorg, för offentliggörande den 29 april kl. 17:00 CEST.

Om Endomines
Endomines AB är ett gruvbolag med fokus på guld. Företaget utövar prospektering i östra Finland längs den Karelska Guldlinjen.
Bolaget håller även på att påbörja gruvverksamhet i Idaho USA. Endomines strävar att förbättra sina långsiktiga tillväxtmöjligheter genom utökad prospektering och företagsförvärv. Endomines avser att förvärva fyndigheter belägna i stabila jurisdiktioner, som snabbt och med begränsade investeringar kan sättas i produktion.

Aktien handlas på Nasdaq Stockholm (ENDO) och Nasdaq Helsinki (ENDOM).