31.1.2020

Förändring av antalet aktier och röster i Endomines

Pressmeddelande (PDF)

Endomines AB, pressmeddelande 31.1.2020 kl 08:30 CET

Det totala antalet aktier och röster i Endomines AB (publ) ("Endomines") uppgår till 96 914 307 per den 31 januari 2020.

Antalet aktier och röster i Endomines har ökat med 16 957 264 under januari månad till följd av konverteringen av 50 procent av det konvertibellån Endomines har givit ut till TVL Gold 1, LLC. Konverteringen har genomförts i enlighet med de ändrade villkor för konvertibellånet som beslutades på  Endomines extra bolagsstämma den 10 december 2019.

Efter ovan nämnda åtgärder uppgår antalet aktier i Endomines till 96 914 307 och aktiekapitalet till 291 089 546,70 kronor.

 
Kontaktperson

Marcus Ahlström, vice VD och CFO, +358 50 544 68 14, marcus.ahlstrom@endomines.com
 

Denna information är sådan information som Endomines AB är skyldigt att offentliggöra enligt lagen om värdepappersmarknaden. Informationen lämnades för offentliggörande den 31 januari 2020 kl. 08:30 CET.

Om Endomines
Endomines AB är ett gruvbolag med fokus på guld. Företaget utövar prospektering i östra Finland längs den Karelska Guldlinjen. Bolaget håller även på att påbörja gruvverksamhet i Idaho USA. Endomines strävar att förbättra sina långsiktiga tillväxtmöjligheter genom utökad prospektering och företagsförvärv. Endomines avser att förvärva fyndigheter belägna i stabila jurisdiktioner, som snabbt och med begränsade investeringar kan sättas i produktion.

Aktien handlas på Nasdaq Stockholm (ENDO) och Nasdaq Helsinki (ENDOM).