10.11.2021

Styrelsen för Endomines AB är glada att meddela att Kari Vyhtinen utsetts till ny verkställande direktör för bolaget med verkan från och med den 1 mars 2022

(44-2021) SWE New CEO (2021-11-10)

Styrelsen för Endomines AB är glada att meddela att Kari Vyhtinen utsetts till ny verkställande direktör för bolaget med verkan från och med den 1 mars 2022

Endomines AB (publ), pressmeddelande 10 november 2021 kl 19:30 CET

 

 

Kari Vyhtinen har en lång erfarenhet inom gruv- och processindustrin. Han har varit ansvarig för stora kapitalprojekt, affärsutveckling, gruvdrift/mineralproduktion, byggande av organisatoriska enheter och för affärsresultat i både ledande och verkställande roller. Han har arbetat för företag som Outotec, Talvivaara Mining och Nordkalk. Kari Vyhtinen kommer från en position som vice VD på Nordkalk Oyj/Ab och före det var han operativ chef för Nordkalks produktions effektiviseringsprogram.

Kari Vyhtinen har en civilingenjörsexamen i mineralbearbetning från Tekniska Högskolan och en Executive MBA från Aalto-Universitet.

”Vi är mycket glada över att få Kari till Endomines AB som vår nya VD. Med sin långa erfarenhet från drift- och projektledning inom både gruvdrift och mineralförädling är han perfekt för oss att bygga och växa företaget, som nu har gruvor i både Finland och USA. Kari har visat en stark förmåga att skapa goda förutsättningar för framgångsrika organisationer och vi är övertygade om att han kommer att kunna utveckla och driva Endomines framåt under en for oss mycket spännande, men också utmanande tid”, säger styrelseordförande Ingmar Haga.

Företaget fortsätter att öka guldproduktionen vid Friday gruvan/anrikningsverket i Idaho och att återstarta produktionen vid Pampalo guldgruvan i Finland i början på 2020. Företaget planerar också att starta preliminär utveckling av gruvfyndigheterna USGrant och Kearsarge i Montana under 2022.

 

För ytterligare information, vänligen kontakta

 

Ingmar Haga, styrelseordförande, ingmar.haga@endomines.com, +358 40 700 3518

 

Denna information är sådan information som Endomines AB är skyldigt att offentliggöra enligt lagen om handel med finansiella instrument. Informationen lämnades för offentliggörande den 10 november 2021 klockan 19:30 CET.

 

 

Om Endomines

Endomines AB är ett gruvbolag med fokus på guld. Företaget utövar prospektering i östra Finland längs den Karelska Guldlinjen. Bolaget håller även på att påbörja gruvverksamhet i Idaho USA och Finland. Endomines strävar att förbättra sina långsiktiga tillväxtmöjligheter genom utökad prospektering och företagsförvärv. Endomines avser att förvärva fyndigheter belägna i stabila jurisdiktioner, som snabbt och med begränsade investeringar kan sättas i produktion.

Aktien handlas på Nasdaq Stockholm (ENDO) och Nasdaq Helsinki (ENDOM).