11.6.2020

Endomines ingår avtal med MZ Group för att leda den strategiska investerar- och aktieägarkommunikationen

Pressmeddelande (PDF)

Endomines AB, Pressmeddelande 11.6.2020 kl. 14:30 CEST

Endomines AB (Nasdaq Stockholm: ENDO), ett gruv- och prospekteringsbolag med huvudfokus på guld, har ingått ett avtal med den internationella IR specialisten MZ Group (MZ) för att leda en omfattande strategisk investerarrelation och finansiellt kommunikations program riktad till Bolagets alla marknader.

MZ Group kommer att arbeta i nära samarbete med Endomines ledning för att utveckla och implementera en omfattande kapitalmarknadsstrategi för att öka Bolagets genomgående investerarsynlighet.

MZ har utvecklat ett framstående anseende som en resurs för institutionella investerare, mäklare, analytiker och privata placerare. MZ har kontor runtomkring världen och har nyligen rankats som nr. 7 i världen inom affärskommunikation.

VD, Chris Tyson, kommer att konsultera Endomines inom alla områden gällande företags- och finansiell kommunikation, inklusive koordinering av roadshows och investerarkonferenser i nyckelstäder samt förstärkning av Bolagets kännedom inom alla finansiella och sociala kanaler.

Ted Haberfield, Styrelseordförande för MZ Group Nordamerika, kommenterar: “Vi är mycket nöjda över att meddela att vi igen arbetar inom metall och gruvnäringen genom detta engagemang. Endomines är en spännande och växande aktör inom den globala guldgruvsektorn fokuserad på att utveckla konkurrenskraftiga fyndigheter belägna inom stabila jurisdiktioner. Endomines är väl positionerat för att utveckla värdet av deras projekt genom kontinuerlig framgångsrik utveckling.

“De robusta tillgångarna Endomines innehar bestående av en gruva i produktion samt projekt under utveckling, stärkta av en industri i stark medvind, driven av ökad makroekonomisk oro, ökad efterfråga av guld från centralbankerna, institutionerna och konsumenter globalt, positionerar Endomines väl för en möjlighet att utveckla ett långsiktigt aktieägarvärde. Vi ser ett fortsatt ökat investerarintresse inom guld gruvaktier jämfört med fysiskt ägande av guld eller guldfuturer. Vi ser framemot att arbeta med Bolagets ledning med att kommunicera Bolagets värde-erbjudande vilket jag anser för tillfället inte syns inom investerarkretsarna, konstaterar Haberfield.

Chris Tyson, kommenterar: “Endomines befinner sig vid en finansiell  brytningspunkt efter att ha uppnått kommersiell produktion vid Friday-gruvan i Idaho och det nyligen underteckande avtalet för koncentratförsjäljning med H&H Metals som största milstolpar. Det är hoppingivande från ett kapitalmarknadsperspektiv att kunna se ett ökat intresse även från ett institutionellt perspektiv för gruvbolag med hemvist i USA konstaterar Tyson.

“Detta är en spännande tid för Endomines, utöver vår Pampalo-gruva har vi genom olika förvärv byggt upp en signifikant projektportfölj av tillgångar i USA,” konstaterar Greg Smith, VD för Endomines. “Våra mineralresurser, som uppgår till nästan en miljon oz av guld och guldpriset som stigit kraftigt, erbjuder en utmärkt möjlighet att genera kassaflöde. Tillsammans med MZ, kommer vi att förbättra vår investerarkommunikation och medvetenhet för att fullt ut kunna realisera Endomines värde. Vi undersöker även för tillfället  möjligheten för en sidolisting av vår aktie i USA, detta skulle möjliggöra en bredare investerarbas för att bättre motsvara vår verksamhets nuvarande geografiska utbredning,” konstaterar Smith.

För mera information om Endomines, vänligen besök Bolagets hemsida www.endomines.com. För att boka ett konferenssamtal med ledningen, vänligen sänd era önskemål till ENDO@mzgroup.us eller ring  Chris Tyson +1 949 491-8235.

Om MZ Group
MZ North America är ren USA division ingående i MZ Group, en global ledare inom IR och företagskommunikation. MZ North America grundades 1996 och erbjuder fullskaliga IR-tjänster både till noterade och onoterade bolag inom alla verksamhetsgrenar. Stödda av vårt exlusiva one‐stop‐shop tillvågagångssätt, jobbar MZ med företagsledningar för att stöda kunders affärsstrategi genom sex integrerade produkt och service kategorier: 1) IR-tjänster – full-service IR och roadshow tjänster; 2) IPO Advisory – förberedelse för pre-börsintroduktions tjänster; 3) ESG konsultering – erbjudandes revision och roadmap riktlinjer för att förbättra företags ESG budskap; 4) SPAC Advisory – erbjudandes stegvis konsultering genom hela börslistningsförfarandet, företagskombinerad, IR tjänster, kommunikation och marknadsföring 5) Financial & Social Media – ledande generations och social media tjänster 6) Market Intelligence – realtidsövervakning; 7) Technology Solutions – web tjänster, webcasting, distributionstjänster, konferenssamtal, CRM och styrelseportals tjänster. MZ Nordamerika har ett globalt  fotavtryck med kontor i New York, Chicago, San Diego, Aliso Viejo, Austin, Minneapolis, Taipei, och São Paulo. För mera information, vänligen besök www.mzgroup.us.

Kontakperson
Greg Smith, CEO, +44 7717 8809 23, greg.smith@endomines.com

Investerar kontaktperson
Chris Tyson, MD MZ-Group, +1 949 491 8235, ENDO@mzgroup.us

Denna information är sådan information som Endomines AB är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning. Informationen lämnades, genom ovanstående kontaktpersoners försorg, för offentliggörande den 11 juni 2020 kl. 14:30 CEST.

Om Endomines
Endomines AB är ett gruvbolag med fokus på guld. Företaget utövar prospektering i östra Finland längs den Karelska Guldlinjen. Bolaget håller även på att påbörja gruvverksamhet i Idaho USA. Endomines strävar att förbättra sina långsiktiga tillväxtmöjligheter genom utökad prospektering och företagsförvärv. Endomines avser att förvärva fyndigheter belägna i stabila jurisdiktioner, som snabbt och med begränsade investeringar kan sättas i produktion.

Aktien handlas på Nasdaq Stockholm (ENDO) och Nasdaq Helsinki (ENDOM).