31.3.2022

Endomines rapporterar en betydande ökning av guldreserverna i Pampalo

Pressmeddelande (PDF)

 Endomines AB, pressmeddelande 31 mars 2022 kl. 14:00 CET

 

Endomines är glada att kunna meddela en betydande ökning av guldreserverna vid Pampalo-gruvan i östra Finland från och med den 31 december 2021. En uppdatering av mineralreserverna och mineraltillgångarna för Pampalo-gruvan samt uppdateringar av mineraltillgångarna för övriga fyndigheter vid den Karelska guldlinjen i Finland  såväl som uppdateringar av mineraltillgångarna för guld  och silver projekten i Idaho och Montana, USA.

 

Pampalo-gruvans guldreserver och tillgångar samt mineraltillgångarna längs med den Karelska-guldlinjen

 

Pampalo-gruvan återstartade under 2021 efter att ha varit under skötsel och underhåll sedan oktober 2018. Den uppdaterade malmreservuppskattningen för det djupa förlängningsområdet i Pampalo har en bevisad malmreserv på 161 000 ton med en halt på 3,55 g/t guld om totalt 18 400 uns guld. Den uppdaterade malmreserven representerar en ökning på 23 % av tonnaget och en 49 % ökning av guldinnehållet (uns) jämfört med beräkningen av malmreserven från 31 december 2020.

 

Ökningen kommer från resultatet av ett borrningsprogram som gjordes 2021. Totalt borrades 87 borrhål i det planerade brytningsområdet mellan gruvnivåerna 755 och 815, och resultaten gav flera spektakulära höghaltiga skärningar (pressmeddelanden 12 augusti, 2021 och 18 november 2021) som ingår i beräkningen. Huvuddelen av ökningen i tonnage och uns härrör från en tidigare oborrad förlängning av den södra malmzonen.

 

Dessutom har en antagen (”Inferred”) mineraltillgång på 122 000 ton med en halt på 5,24 g/t guld om totalt 20 600 uns guld rapporterats i ett område direkt under malmreserven (Pampalo Deep). Mineraltillgången är ungefär densamma som den 31 december 2020 eftersom ingen borrning gjordes i området under 2021. Fyndigheten är fortfarande öppen på djupet och bolaget planerar att fortsätta underjordsborrningen under 2022.

För de övriga fyndigheterna längs den Karelska-guldlinjen har det inte skett några förändringar beträffande mineraltillgångar. Under 2022 planeras en uppdatering och validering av de andra mineraltillgångarnas beräkningar. Uppdateringarna återspegla en ökad geologisk förståelse om tillgångarna samt förändringar i de nuvarande marknadsförhållandena.

 

Uppskattningarna för Pampalo-gruvan och den Karelska-guldlinjen har gjorts i enlighet med JORC-koden (“Joint Ore Reserve Committee Code”) vilken är den australiensiska koden från 2012 om rapportering av mineralreserver och mineraltillgångar.

 

Mineraltillgångarna i Idaho, USA

 

Under 2021 fortsatte Endomines arbetet med att få än bättre uppfattning om guldprojekten i Idaho, som bolaget anskaffade i februari 2018. Endomines jobbar fortsättningsvis på att utveckla Friday-gruvan och arbetet kommer  att fokuseras på ett underjordiskt borrprogram. Borrningarna görs för att bättre definiera gränserna för malmlinserna och för att bekräfta kontinuiteten av guldhalterna samt för att testa guldmineraliseringen på djupare nivåer. Resultaten av denna borrning kommer att användas för att slutföra en ny mineraltillgångsuppskattning under 2022.

 

Mineraltillgångarna gällande Deadwood, Rescue och Kimberly propsekteringsprojekten är klassificerade som historiska tillgångar eftersom de är gjorda före nuvarande gällande resursstandarder. Endomines påpekar att fastän de presenterade historiska tillgångar för Kimberly, Rescue och Deadwood verkar vara i linje med NI 43–101 kapitel 1.2 och 1.3 definitioner, så har inte tillräckligt med arbetet gjorts av en kvalificerad person för att klassificera de historiska uppskattningarna som mineraltillgångar. Endomines behandlar därför inte de historiska uppskattningar varken som kuranta eller pålitliga.

 

Friday-gruvans och Buffalo Gulch-projektets rapporterade mineraltillgångar i Idaho, USA, är klassificerade enligt Canadian Institute of Mining, Metallurgy and Petroleum (“CIM”) standarder för mineralreserver och mineraltillgångar, som är gjorda enligt CIM Standing Committee:ns  defineringar för mineralresurser  och antagna av CIM Council 10.5.2014.

 

Det har inte skett några förändringar i rapporterade mineraltillgångar för de övriga fyndigheterna i Idaho. Under 2022 planeras en uppdatering samt validering av dessa mineraltillgångar. Uppdateringarna kommer att återspegla ökad geologisk förståelse för tillgångarna och förändringar i de nuvarande marknadsförhållandena.

 

Guld- och silvertillgångar i Montana, USA

 

I oktober 2020 slutförde Endomines förvärvet av US Grant och Kearsarge guld-projekten i Montana, USA. US Grant gruvan är ett höghaltigt, underjordiskt guld och silverprojekt med historiska resurser uppgående till totalt 165 700 uns guld och 4,47 miljoner uns silver innehållandes i 346 000 ton av mineraliserat berg. Guld och silvermalm har brutits vid gruvan i perioder mellan åren 1867 och 1984. Kearsarge projektet är ett höghaltigt underjordiskt guldprojekt med historiska tillgångar på totalt 380 700 uns guld innehållandes i 4,1 miljoner ton mineraliserat berg.

 

Dessa tillgångar tillför bolaget totalt 546 400 uns av historiska tillgångar guld och 4,47 miljoner uns silver med betydande tilläggspotential för mineraltillgångar genom fortsatt prospektering av området.

 

Endomines behandlar inte de historiska beräkningarna vid US Grant och Kearsarge-projektet varken som mineraltillgångar eller mineral reserver definierade enligt NI 43-101.

 

Tabell 1. Mineralreserver och mineraltillgångar vid Pampalo och den Karelska Guldlinjen i Finland:

Malmlreserver - Karelian Gold Line  (status ec 31 2021)

 

 

 

 

Förekomst

Ton

Guldhalt g/t

Oz

kg

Klassificering

Upprättat av

Pampalo

161 000

3.55

18 376

572

Sannolika

Endomines

(1)

Pampalo Reserver total

161 000

3.55

18 376

572

Sannolika

Endomines

 

Totalt

161 000

3.55

18 376

572

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Mineraltillgångarna är i tillägg till malmreserverna.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Mineraltillgångar– Karelian Gold Line, Finland (status dec 31 2021)

 

 

 

Förekomst

Ton

Guldhalt g/t

Oz

kg

Klassificering

Upprättat av

Pampalo Resources

 

 

 

 

 

 

 

Pampalo East

229 000

1.8

12 897

401

Indikerade

Endomines

(3)

Pampalo NW

29 000

2.5

2 284

71

Indikerade

Endomines

(4)

Pampalo Indikerade Totalt

258 000

1.8

15 181

472

Indicated

Endomines

 

Pampalo Deep

122 461

5.24

20 600

642

Antagna

Endomines

(2)

Pampalo D-zone

164 110

1.9

9 912

308

Antagna

Endomines

(2)

Pampalo East

62 000

1.4

2 791

87

Antagna

Endomines

(3)

Pampalonlammit

103 000

1.8

5 961

185

Antagna

Endomines

(4)

Pampalo Antagna Totalt

451 571

2.7

39 264

1 222

Antagna

Endomines

 

Karelian Gold Line Resources

 

 

 

 

 

 

Hosko

35 000

4.1

4 557

142

Kända 

Geoconsulting Parkkinen

(5)

Hosko

675 000

1.2

25 761

801

Indikerade

Geoconsulting Parkkinen

(6)

Muurinsuo

354 000

1.9

22 080

687

Indikerade

Endomines

(7)

Kuivisto East

37 000

3.2

3 807

118

Indikerade

MAPTEK

 

 

Karelska Guldlinjen Kända + Indikerade Totalt

1 101 000

1.6

56 204

1 748

Kända+ Indikerade 

 

Hosko

240 000

0.8

6 019

187

Antagna

Geoconsulting Parkkinen

(5)

Rämepuro

136 000

2.3

9 926

309

Antagna

Geoconsulting Parkkinen

(6)

Muurinsuo

231 000

1.4

10 398

323

Antagna

Endomines

(7)

Kuivisto East

145 000

1.0

4 662

145

Antagna

MAPTEK

(8)

Korvilansuo

256 000

2.0

16 461

512

Antagna

Outotec (Finland) Oy

(9)

Karelska Antagna Totalt

1 008 000

1.5

47 465

1 476

Antagna

 

 

Karelian Gold Line Historic Resources

 

 

 

 

 

 

Kuittila

275 000

2.6

22 988

715

Historiska

GSF, (1990)

(10)

Karelska Historiska Totalt

275 000

2.6

22 988

715

Historiska

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

     

Alla mineraltillgångar ovan rapporteras i enlighet med JORC-koden (förutom Kuittila). Alla siffror är individuellt avrundade..

 

(1) Uppskattningen av malmreserven är baserad på underjordisk planerings- och utvecklingsdesign. Cut-off 1,5 g/t guld, utspädning 10–30% och malmförlust i ortdrivning 0% and i brytning 5%.

(2) Cut-off 1,5 g/t; top cut 10-20 g/t guld

 

 

 

 

 

 

(3) Cut-off 0,5 g/t; top cut 7 g/t guld

 

 

 

 

 

 

(4) Cut-off 0,5 g/t; top cut 10 g/t guld

 

 

 

 

 

 

 

(5) Cut off 0,5 g/t; top cut 11g/t (låghaltig domän) or 50 g/t gold (höghaltig domän)

 

 

(6) Cut-off 0,5 g/t, top cut 40 g/t guld

 

 

 

 

 

 

(7) Cut-off 0,5 g/t, top cut 10 g/t guld

 

 

 

 

 

 

(8) Cut-off 0,5 g/t guld; ingen top cut

 

 

 

 

 

 

(9) Cut-off 0,5 g/t guld; ingen top cut

 

 

 

 

 

 

(10) Uppskattningen är av historisk karaktär och rapporteras inte i enlighet med JORC-koden.

 

 

Troy uns = 31.1035g

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Tabell 2. mineraltillgångar i Idaho och Montana, USA

 

Mineraltillgångar – Idaho/Montana, USA  (status dec 31 2021)

Förekomst

Ton

Guldhalt g/t

Oz

kg

Klassificering

Upprättat av

 

Friday Resurser

 

 

 

 

 

 

 

Kända

245 000

6.88

54 200

1 686

Kända

Hard Rock Consulting

(1,2)

Indikerade

217 000

6.16

43 000

1 337

Indikerade

Hard Rock Consulting

(1,2)

Kända+indikerade 

462 000

6.54

97 200

3 023

K+I

Hard Rock Consulting

(1,2)

Antagna

296 000

4.91

46 700

1 453

Antagna

Hard Rock Consulting

 

Buffalo Gulch Resurser

 

 

 

 

 

 

 

Kända

3 515 000

0.57

64 800

2 016

Measured

Hard Rock Consulting

(1,3,4)

Indikerade

3 230 000

0.48

49 900

1 552

Indikerade

Hard Rock Consulting

(1,3,4)

Kända+indikerade 

6 745 000

0.53

114 700

3 568

M+I

Hard Rock Consulting

(1,3,4)

Antagna

2 128 000

0.38

25 700

799

Antagna

Hard Rock Consulting

(1,3,4)

Historic Resurser

 

 

 

 

 

 

 

Rescue

67 000

21.35

45 980

1 430

Historiska

Kimberly Mines, (2004)

(5)

Kimberly

261 000

19.18

160 930

5 005

Historiska

Laczay, (2010)

(5)

Deadwood

2 375 000

0.77

58 601

1 823

Historiska

BEMA Gold Corporation, (1989)

(5)

US Grant

346 000

14.89

165 700

5 152

Historiska

McLeod, (1990)

(5)

Kearsarge

4 100 000

2.98

381 000

12 218

Historiska

Transatlantic Mining, (2019)

(5)

Historiska Totalt

7 149 000

3.58

812 211

25 628

 

 

(5)

 

 

(1) Kända, indikerade och antagna mineralklassifikationer tilldelas enligt CIM Definition Standards. Mineraltillgångar, som inte är mineralreserver, har inte ett bevisat ekonomiskt värde och det finns ingen garanti att mineraltillgångar kommer att konverteras till en mineralreserv. Mineraltillgångar tonnage och innehåll av metall har avrundats för att reflektera noggrannheten av estimatet, och summeringen av siffrorna stämmer nödvändigtvis inte på grund av avrundning.

(2) Mineralresurs estimatet har förberetts av HRC på basen av data och tillgänglig information från 1 mars 2016. Kända, indikerade och antagna mineraltillgångar är rapporterade enligt ett basestimat som beaktar en cutoff halt på 3,4g/t Au baserat på estimerade operativa kostnader, återvinning och ett 1,300$/oz guldpris.

(3) Mineralresurs estimatet har förberetts av HRC på basen av data och tillgänglig information från 10 december 2017. Kända, indikerade och antagna mineraltillgångar är rapporterade enligt ett basestimat som beaktar en cutoff halt på 0,14g/t Au baserat på estimerade operativa kostnader, återvinning och ett 1,300$/oz guldpris.

(4) Vid gropen tillvaratagna mineraltillgångar uppnår testet för rimligt prospekt för ekonomiskt tillvaratagande och kan deklareras som en mineraltillgång. Optimeringen av gropen baseras på ett guldpris av 1,300$/oz och gruv, process samt G&A kostnader uppgående till 15,20$ per ton processerade metallurgiska återvinningar av guld är 90%.

(5) Endomines uppmärksammar att fast de historiska tillgångarna presenterade generellt verkar vara i enlighet med de som meddelas enligt NI 43-101 sektion 1.2 och 1.3, har en kvalificerad person inte utfört tillräckligt med arbete för att klassificera de historiska estimaten av nuvarande mineraltillgångar, och Endomines behandlar ej de historiska estimaten som kuranta eller pålitliga.

Troy uns = 31.1035g

 

 

Tabell 3. Silvertillgångar i Montana, USA

 

Mineral Resources – Montana, USA  (status Dec 31 2021)

Förekomst

Ton

Silverhalt g/t

Oz

kg

Klassificering

Upprättat av

 

US Grant

346 000

402

4 470 000

139 033

Historiska

McLeod, (1990)

(1)

Historic Total

346 000

402

4 470 000

139 033

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(1) Endomines uppmärksammar att fast de historiska tillgångarna presenterade generellt verkar vara i enlighet med de som meddelas enligt NI 43-101 sektion 1.2 och 1.3, har en kvalificerad person inte utfört tillräckligt med arbete för att klassificera de historiska estimaten av nuvarande mineraltillgångar, och Endomines behandlar ej de historiska estimaten som kuranta eller pålitliga.

 

 

Detta uttalande har godkänts av Eurogeolog Jani Rautio MSc (Geol) i egenskap av ”kvalificerad person” enligt Fennoscandian Association for Metals and Mining Professionals (FAMMP) standarder. Jani Rautio är anställd på heltid av Endomines.

 

 

Kontaktperson

Kari Vyhtinen, CEO, kari.vyhtinen@endomines.com, +358 40 585 0050

Jani Rautio, Head of Geology, Finland, jani.rautio@endomines.com, +358 50 593 0812

 

Denna information är sådan information som Endomines AB är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning. Informationen lämnades, genom ovanstående kontaktpersons försorg, för offentliggörande den 31 mars 2022 kl. 14:00 CEST.

 

Om Endomines

Endomines AB är ett gruvbolag med fokus på guld. Företaget utövar prospektering i östra Finland längs den Karelska Guldlinjen. Bolaget håller även på att påbörja gruvverksamhet i Idaho USA. Endomines strävar att förbättra sina långsiktiga tillväxtmöjligheter genom utökad prospektering och företagsförvärv. Endomines avser att förvärva fyndigheter belägna i stabila jurisdiktioner, som snabbt och med begränsade investeringar kan sättas i produktion.

 

Aktien handlas på Nasdaq Stockholm (ENDO) och Nasdaq Helsinki (ENDOM).