29.4.2021

Endomines offentliggörande av årsredovisning 2020

Årsredovisning (PDF)Pressmeddelande (PDF)

Endomines AB, pressmeddelande 29.4.2021 kl. 18:00 CEST

Endomines ABs årsredovisning finns nu tillgänglig på Endomines hemsida www.endomines.com.

En sammanfattning av årsredovisningen på finska och engelska publiceras senare.
 

Kontaktperson
Marcus Ahlström, Vice VD och ekonomichef, +358 50 544 68 14, marcus.ahlstrom@endomines.com

Informationen lämnades, genom ovanstående kontaktpersons försorg, för offentliggörande den 29 april kl. 18:00 CEST.

Om Endomines
Endomines AB är ett gruvbolag med fokus på guld. Företaget utövar prospektering i östra Finland längs den Karelska Guldlinjen. Bolaget håller även på att påbörja gruvverksamhet i Idaho USA. Endomines strävar att förbättra sina långsiktiga tillväxtmöjligheter genom utökad prospektering och företagsförvärv. Endomines avser att förvärva fyndigheter belägna i stabila jurisdiktioner, som snabbt och med begränsade investeringar kan sättas i produktion.

Aktien handlas på Nasdaq Stockholm (ENDO) och Nasdaq Helsinki (ENDOM).